Ganesha Avatara Stotramगणेशावतार स्तोत्रम् గణేశావతార స్తోత్రమ్ கணேஶாவதார ஸ்தோத்ரம் ಗಣೇಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગણેશાવતાર સ્તોત્રમ્ গণেশাবতার স্তোত্রম্ ଗଣେଶାଵତାର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗണേശാവതാര സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Angirasa Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Avatara Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshAvatArastotram

{|| shrIgaNeshAvatArastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
A~Ngirasa uvAcha |
anantA avatArAshcha gaNeshasya mahAtmanaH |
na shakyate kathAM vaktuM mayA varShashatairapi || 1||

saMkShepeNa pravakShyAmi mukhyAnAM mukhyatAM gatAn |
avatArAMshcha tasyAShTau vikhyAtAn brahmadhArakAn || 2||

vakratuNDAvatArashcha dehinAM brahmadhArakaH |
matsarAsurahantA sa siMhavAhanagaH smRRitaH || 3||

ekadantAvatAro vai dehinAM brahmadhArakaH |
madAsurasya hantA sa AkhuvAhanagaH smRRitaH || 4||

mahodara iti khyAto j~nAnabrahmaprakAshakaH |
mohAsurasya shatrurvai AkhuvAhanagaH smRRitaH || 5||

gajAnanaH sa vij~neyaH sAMkhyebhyaH siddhidAyakaH |
lobhAsuraprahartA cha mUShakagaH prakIrtitaH || 6||

lambodarAvatAro vai krodhasuranibarhaNaH |
AkhugaH shaktibrahmA san tasya dhAraka uchyate || 7||

vikaTo nAma vikhyAtaH kAmAsurapradAhakaH |
mayUravAhanashchAyaM sauramAtmadharaH smRRitaH || 8||

vighnarAjAvatArashcha sheShavAhana uchyate |
mamAsuraprahantA sa viShNubrahmeti vAchakaH || 9||