Ganesha Mangala Charanamगणेश मङ्गलाचरणम् గణేశ మఙ్గలాచరణమ్ கணேஶ மங்கலாசரணம் ಗಣೇಶ ಮಙ್ಗಲಾಚರಣಮ್ ગણેશ મઙ્ગલાચરણમ્ গণেশ মঙ্গলাচরণম্ ଗଣେଶ ମଙ୍ଗଲାଚରଣମ୍ ഗണേശ മങ്ഗലാചരണമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Mangala Charanam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mangala Charanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ma~NgalAcharaNam

{|| ma~NgalAcharaNam ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

shrIgurubhyo namaH ||

sa jayati sindhuravadano devo yatpAdapa~NkajasmaraNam |
vAsaramaNiriva tamasAM rAshiM nAshayati vi.aghnAanAm || 1||

sumukhashchaikadantashcha kapilo gajakarNakaH |
laMbodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH || 2||

dhUmraketurgaNAdhyakSho bhAlachandro gajAnAnaH |
dvAdashaitAni nAmAni yaH paThechChRRiNuyAdapi || 3||

vidyAraMbhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA |
sa~NgrAme sa~NkaTe chaiva vighnastasya na jAyate || 4||

shuklAMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam |
prasannavadanaM dhyAyet sarvAvighnopashAntaye || 5||

vyAsaM vasiShThanaptAraM shakteH pautramakalmaSham |
parAsharAtmajaM vande shukatAtaM taponidhim || 6||

vyAsAya viShNurUpAya vyAsarUpAya viShNave |
namo vai brahmanidhaye vAsiShThAya namo namaH || 7||

achaturvadano brahmA dvibAhuraparo hariH |
abhAlalochanaH shaMbhurbhagavAn bAdarAyaNaH || 8||

iti ma~NgalAcharaNaM sampUrNam ||