Ganesha Mantra Stotramगणेश मन्त्र स्तोत्रम् గణేశ మన్త్ర స్తోత్రమ్ கணேஶ மந்த்ர ஸ்தோத்ரம் ಗಣೇಶ ಮನ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગણેશ મન્ત્ર સ્તોત્રમ્ গণেশ মন্ত্র স্তোত্রম্ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗണേശ മന്ത്ര സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Uddalaka Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Mantra Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Shankar Mahadevan - Ganeshmantra Stotram
2www.saavn.com/.... Kedar Pandit - Ganeshmantra Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Shankar Mahadevan Phaldata Ganesh Ganeshmantra Stotram 15 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshamantrastotram

{|| shrIgaNeshamantrastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
uddAlaka uvAcha |
shrRRiNu putra mahAbhAga yogashAntipradAyakam |
yena tvaM sarvayogaj~no brahmabhUto bhaviShyasi || 1||

chittaM pa~nchavidhaM proktaM kShiptaM mUDhaM mahAmate |
vikShiptaM cha tathaikAgraM nirodhaM bhUmisaj~nakam || 2||

tatra prakAshakartA.asau chintAmaNihRRidi sthitaH |
sAkShAdyogesha yogej~nairlabhyate bhUminAshanAt || 3||

chittarUpA svayaMbuddhishchittabhrAntikarI matA |
siddhirmAyA gaNeshasya mAyAkhelaka uchyate || 4||

ato gaNeshamantreNa gaNeshaM bhaja putraka |
tena tvaM brahmabhUtastaM shantiyogamavApasyasi || 5||

ityuktvA gaNarAjasya dadau mantraM tathAruNiH |
ekAkSharaM svaputrAya dhyanAdibhyaH susaMyutam || 6||

tena taM sAdhayati sma gaNeshaM sarvasiddhidam |
krameNa shAntimApanno yogivandyo.abhavattataH || 7||

iti mudgalapurANoktaM gaNeshamantrastotraM samAptam |

Encoded and proofread by
Karthik Chandan.P (kardan5380@yahoo.com)