Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana)गणेशस्तवराजः ( भविष्योत्तरपुराणे ) గణేశస్తవరాజః ( భవిష్యోత్తరపురాణే ) கணேஶஸ்தவராஜஃ ( பவிஷ்யோத்தரபுராணே ) ಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ ( ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ) ગણેશસ્તવરાજઃ ( ભવિષ્યોત્તરપુરાણે ) গণেশস্তবরাজঃ ( ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ) ଗଣେଶସ୍ତଵରାଜଃ ( ଭଵିଷ୍ଯୋତ୍ତରପୁରାଣେ ) ഗണേശസ്തവരാജഃ ( ഭവിഷ്യോത്തരപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : Bhavishya Purana
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Bhavishya Purana) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastavarAja bhaviShyottarapurANe

{|| shrIgaNeshastavarAja bhaviShyottarapurANe ||}
OM namaH shivAya ||

atha shrI gaNeshastavarAjaH ||

OM vighnesho naH sa pAyAdvihRRitiShu jaladhi puShkarAgreNa pItvA
yasminnuddhRRitya hastaM vamati tada.akhilaM dRRishyate vyomni devaiH |
kvApya.anantaH kvacha shrIH kvApyaurbaH kvapi shailaH kvachana
maNigaNaH kvApi nakrAdisatvAH ||

nirvighnavishvanirmANasiddhaye yadanugraham |
manye sa vavre dhAtApi tasmai vighajite namaH ||

sargArambhe.apyajAtAya bIjarupeNa tiShThate |
dhAtrA kRRitapraNAmAya gaNAdhipataye namaH ||

gaNeshAya namaH praha vavA~nChitAmbujabhAnave |
sitadaMShTrAkurasphItavighnaughatimirendave ||

praNamAmyajamIshAnaM yogashAstravishAradama |
niHsheShagaNavRRindasya nAyakaM suvinAyakam ||

shrI brahmovAcha
bhagava~nChrotumichChAmi vistareNa yathAyathama |
stavarAjasya mAhAtmayaM svarupaM cha visheShataH ||

shrI nandikeshvara uvAcha
stavarAjasya mAhAtmayaM pravakShyAmi samAsataH |
shrRRiNuShvAvahito bhUtvA sarvasiddhikaraM param ||