Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala )गणेशस्तवराजः ( रूद्रयामलोक्त ) గణేశస్తవరాజః ( రూద్రయామలోక్త ) கணேஶஸ்தவராஜஃ ( ரூத்ரயாமலோக்த ) ಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ ( ರೂದ್ರಯಾಮಲೋಕ್ತ ) ગણેશસ્તવરાજઃ ( રૂદ્રયામલોક્ત ) গণেশস্তবরাজঃ ( রূদ্রযামলোক্ত ) ଗଣେଶସ୍ତଵରାଜଃ ( ରୂଦ୍ରଯାମଲୋକ୍ତ ) ഗണേശസ്തവരാജഃ ( രൂദ്രയാമലോക്ത )

Stotram Info:

Author : Bhagavan
Deity : Ganesh
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stavaraja ( Rudrayamala ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... G.Ghayathri Devi - Ganesha Stavarajaha
2gaana.com/.... Uma Mohan - Shri Ganesh Stavarajaha
3www.saavn.com/.... G.Ghayathri Devi - Ganesha Stavarajaha
4www.saavn.com/.... - - -

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... G.Ghayathri Devi Holy Chants On Lord Ganesha Ganesha Stavarajaha 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Uma Mohan Divine Chants of Ganesh Shri Ganesha Stavarajaha 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastavarAjaH

{|| shrIgaNeshastavarAjaH ||}
shrIgaNeshAya namaH | shrIbhagavAnuvAcha |
gaNeshasya stavaM vakShye kalau jhaTiti siddhidam |
na nyAso na cha saMskAro na homo na cha tarpaNam || 1||

na mArjanaM cha pa~nchAshatsahasrajapamAtrataH |
siddhyatyarchanataH pa~nchashata-brAhmaNabhojanAt || 2||

asya shrIgaNeshastavarAjamantrasya bhagavAn sadAshiva RRiShiH,
anuShTup ChandaH, shrImahAgaNapatirdevatA,
shrImahAgaNapatiprItyarthe jape viniyogaH |
vinAyakaika-bhAvanA-samarchanA-samarpitaM
pramodakaiH pramodakaiH pramoda-moda-modakam |
yadarpitaM sadarpitaM navAnnadhAnyanirmitaM
na kaNDitaM na khaNDitaM na khaNDamaNDanaM kRRitam || 1||

sajAtikRRid-vijAtikRRita-svaniShThabhedavarjitaM
nira~njanaM cha nirguNaM nirAkRRitiM hyaniShkriyam
sadAtmakaM chidAtmakaM sukhAtmakaM paraM padaM
bhajAmi taM gajAnanaM svamAyayAttavigraham ||2|

gaNAdhipa! tvamaShTamUrtirIshasUnurIshvara-
stvamambaraM cha shambaraM dhana~njayaH prabha~njanaH |
tvamevaM dIkShitaH kShitirnishAkaraH prabhAkara-
shcharA.achara-prachAra-heturantarAya-shAntikRRit || 3||