Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha )गणेशस्तोत्रं ( प्रह्लादकृतम् ) గణేశస్తోత్రం ( ప్రహ్లాదకృతమ్ ) கணேஶஸ்தோத்ரஂ ( ப்ரஹ்லாதகதம் ) ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಪ್ರಹ್ಲಾದಕೃತಮ್ ) ગણેશસ્તોત્રં ( પ્રહ્લાદકૃતમ્ ) গণেশস্তোত্রং ( প্রহ্লাদকৃতম্ ) ଗଣେଶସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ପ୍ରହ୍ଲାଦକୃତମ୍ ) ഗണേശസ്തോത്രം ( പ്രഹ്ലാദകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Prahlada
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stotram ( Prahlada Krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastotraM prahlAdakRRitam

{|| shrIgaNeshastotraM prahlAdakRRitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
adhunA shrRRiNu devasya sAdhanaM yogadaM param |
sAdhayitvA svayaM yogI bhaviShyasi na saMshayaH || 1||

svAnandaH svavihAreNa saMyuktashcha visheShataH |
sarvasaMyogakAritvAd gaNesho mAyayA yutaH || 2||

vihAreNa vihInashchA.ayogo nirmAyikaH smRRitaH |
saMyogAbheda hInatvAd bhavahA gaNanAyakaH || 3||

saMyogA.ayogayoryogaH pUrNayogastvayoginaH |
prahlAda gaNanAthastu pUrNo brahmamayaH paraH || 4||

yogena taM gaNAdhIshaM prApnuvantashcha daityapa |
buddhiH sA pa~nchadhA jAtA chittarUpA svabhAvataH || 5||

tasya mAyA dvidhA proktA prApnuvantIha yoginaH |
taM viddhi pUrNabhAvena saMyogA.ayogarvajitaH || 6||

kShiptaM mUDhaM cha vikShiptamekAgraM cha nirodhakam |
pa~nchadhA chittavRRittishcha sA mAyA gaNapasya vai || 7||

kShiptaM mUDhaM cha chittaM cha yatkarmaNi cha vikarmaNi |
saMsthitaM tena vishvaM vai chalati sva-svabhAvataH || 8||

akarmaNi cha vikShiptaM chittaM jAnIhi mAnada!|
tena mokShamavApnoti shuklagatyA na saMshayaH || 9||

ekAgramaShTadhA chittaM tadevaikAtmadhArakam |