Ganesha Stutiगणेश स्तुती గణేశ స్తుతీ கணேஶ ஸ்துதீ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತೀ ગણેશ સ્તુતી গণেশ স্তুতী ଗଣେଶ ସ୍ତୁତୀ ഗണേശ സ്തുതീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshastutI

{|| shrIgaNeshastutI ||}
vande gajendravadanaM vAmA~NkArUDhavallabhAshliShTam |
ku~NkumarAgashoNaM kuvalayinIjArakorakApIDam || 1||

vighnAndhakAramitraM sha~NkaraputraM sarojadalanetram |
sindUrAruNagAtraM sindhuravaktraM namAmyahorAtram || 2||

galaddAnagaNDaM miladbhRRi~NgaShaNDaM
chalachchArushuNDaM jagattrANashauNDam |
lasaddantakANDaM vipadbha~NgachaNDaM
shivapremapiNDaM bhaje vakratuNDam || 3||

gaNeshvaramupAsmahe gajamukhaM kRRipAsAgaraM
surAsuranamaskRRitaM suravaraM kumArAgrajam |
supAshasRRiNimodakasphuTitadantahastojjvalaM
shivodbhavamabhIShTadaM shritatatessusiddhipradam || 4||

vighnadhvAntanivAraNaikataraNirvighnATavIhavyavAT
vighnavyAlakulapramattagaruDo vighnebhapa~nchAnanaH |
vighnottu~NgagiriprabhedanapavirvighnAbdhikuMbhodbhavaH
vighnAghaughaghanaprachaNDapavano vighneshvaraH pAtu naH || 5||


Encoded and proofread by N.Balasubramanian bbalun@dataone.in

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com