Ganga Ashtakam 1गंगाष्टकम् 1 గంగాష్టకమ్ 1 கஂகாஷ்டகம் 1 ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮ್ 1 ગંગાષ્ટકમ્ 1 গংগাষ্টকম্ 1 ଗଂଗାଷ୍ଟକମ୍ 1 ഗംഗാഷ്ടകമ് 1

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Rivers > Ganga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaMgAShTakam

{|| shrIgaMgAShTakam ||}
OM
bhagavati tava tIre nIramAtrAshano.ahaM
vigataviShayatRRiShNaH kRRiShNamArAdhayAmi |
sakalakaluShabhaMge svargasopAnagaMge
taralatarataraMge devi gaMge prasIda || 1||

bhagavati bhavalIlAmaulimAle tavAMbhaH
kaNamaNuparimANaM prANino ye spRRishanti |
amaranagaranArichAmaramaragrAhiNInAM
vigatakalikalaMkAtaMkamaMke luThanti || 2||

brahmANDaM khaMDayantI harashirasi jaTAvallimullAsayantI
khallo|rkAt ApatantI kanakagiriguhAgaNDashailAt skhalantI |
kShoNI pRRiShThe luThantI duritachayachamUniMrbharaM bhatsa|ryantI
pAthodhiM purayantI suranagarasarit pAvanI naH punAtu || 3||

majjanamAtaMgakuMbhachyutamadamadirAmodamattAlijAlaM
snAnaMH siddhAMganAnAM kuchayugavigalat kuMkumAsaMgapiMgam |
sAyaMprAtarmunInAM kushakusumachayaiH ChannatIrasthanIraM
pAya nno gAMgamaMbhaH karikalabhakarAkrAntaraM hastaraMgam || 4||

AdAvAdi pitAmahasya niyamavyApArapAtre jalaM
pashchAt pannagashAyino bhagavataH pAdodakaM pAvanam |
bhUyaH shaMbhujaTAvibhUShaNamaNiH jahanormaharSheriyaM