Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa )गङ्गाष्टकम् 2 ( कालिदासकृतम् ) గఙ్గాష్టకమ్ 2 ( కాలిదాసకృతమ్ ) கங்காஷ்டகம் 2 ( காலிதாஸகதம் ) ಗಙ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ( ಕಾಲಿದಾಸಕೃತಮ್ ) ગઙ્ગાષ્ટકમ્ 2 ( કાલિદાસકૃતમ્ ) গঙ্গাষ্টকম্ 2 ( কালিদাসকৃতম্ ) ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ 2 ( କାଲିଦାସକୃତମ୍ ) ഗങ്ഗാഷ്ടകമ് 2 ( കാലിദാസകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Kalidasa
Deity : Rivers > Ganga
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ga~NgAShTakam 2 kAlidAsakRRitam

{|| ga~NgAShTakam 2 kAlidAsakRRitam ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

katyakShINi karoTayaH kati kati dvIpidvipAnAM tvachaH
kAkolAH kati pannagAH kati sudhAdhAmnashcha khaNDA kati |
kiM cha tvaM cha kati trilokajananitvadvAripUrodare
majjajjantukadambakaM samudayatyekaikamAdAya yat || 1||

devi tvatpulinA~NgaNe sthitijuShAM nirmAninAM j~nAninAM
svalpAhAranibaddhashuddhavapuShAM tArNaM gRRihaM shreyase |
nAnyatra kShitimaNDaleshvarashataiH saMrakShito bhUpateH
prAsAdo lalanAgaNairadhigato bhogIndrabhogonnataH || 2||

tattattIrthagataiH kadarthanashataiH kiM tairanarthAshritai-
rjyotiShTomamukhaiH kimIshavimukhairyaj~nairavaj~nAddatai |
sUte keshavavAsavAdivibudhAgArAbhirAmAM shriyaM ga~Nge
devi bhavattaTe yadi kuTIvAsaH prayAsaM vinA || 3||

ga~NgAtIramupetya shItalashilAmAlambya hemAchalIM
yairAkarNi kutUhalAkulatayA kallolakolAhalaH |
te shRRiNvanti suparvaparvatashilAsiMhAsanAdhyAsanAH
sa~NgItAgamashuddhasiddharamaNImaMjIradhIradhvanim || 4||

dUraM gachCha sakachChagaM cha bhavato nAlokayAmo
mukhaM re pArAka varAka sAkamitarairnAkapradairgamyatAm |
sadyaH prodyatamandamArutarajaHprAptA kapolasthale