Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi )गङ्गाष्टकम् 5 ( श्रीवाल्मिकिविरचितम् ) గఙ్గాష్టకమ్ 5 ( శ్రీవాల్మికివిరచితమ్ ) கங்காஷ்டகம் 5 ( ஶ்ரீவால்மிகிவிரசிதம் ) ಗಙ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್ 5 ( ಶ್ರೀವಾಲ್ಮಿಕಿವಿರಚಿತಮ್ ) ગઙ્ગાષ્ટકમ્ 5 ( શ્રીવાલ્મિકિવિરચિતમ્ ) গঙ্গাষ্টকম্ 5 ( শ্রীবাল্মিকিবিরচিতম্ ) ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ 5 ( ଶ୍ରୀଵାଲ୍ମିକିଵିରଚିତମ୍ ) ഗങ്ഗാഷ്ടകമ് 5 ( ശ്രീവാല്മികിവിരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Valmiki Rishi
Deity : Rivers > Ganga
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Ashtakam 5 ( By Valmiki Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ga~NgAShTakaM shrIvAlmikivirachitam

{|| ga~NgAShTakaM shrIvAlmikivirachitam ||}
mAtaH shailasutA-sapatni vasudhA-shRRi~NgArahArAvali
svargArohaNa-vaijayanti bhavatIM bhAgIrathIM prArthaye |
tvattIre vasataH tvadaMbu pibatastvadvIchiShu pre~NkhataH
tvannAma smaratastvadarpitadRRishaH syAnme sharIravyayaH || 1||

tvattIre tarukoTarAntaragato ga~Nge viha~Ngo paraM
tvannIre narakAntakAriNi varaM matsyo.athavA kachChapaH |
naivAnyatra madAndhasindhuraghaTAsaMghaTTaghaNTAraNa-
tkArastatra samastavairivanitA-labdhastutirbhUpatiH || 2||

ukShA pakShI turaga uragaH ko.api vA vAraNo vA.a-
vArINaH syAM janana-maraNa-kleshaduHkhAsahiShNuH |
na tvanyatra pravirala-raNatki~NkiNI-kvANamitraM
vArastrIbhishchamaramarutA vIjito bhUmipAlaH || 3||

kAkairniShkuShitaM shvabhiH kavalitaM gomAyubhirluNTitaM
srotobhishchalitaM taTAmbu-lulitaM vIchIbhirAndolitam |
divyastrI-kara-chAruchAmara-marutsaMvIjyamAnaH kadA
drakShye.ahaM parameshvari tripathage bhAgIrathI svaM vapuH || 4||

abhinava-bisavallI-pAdapadmasya viShNoH
madana-mathana-maulermAlatI-puShpamAlA |
jayati jayapatAkA kApyasau mokShalakShmyAH
kShapita-kalikala~NkA jAhnavI naH punAtu || 5||