Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami )गङ्गास्तोत्रं ( श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं ) గఙ్గాస్తోత్రం ( శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం ) கங்காஸ்தோத்ரஂ ( ஶ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதஂ ) ಗಙ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ) ગઙ્ગાસ્તોત્રં ( શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યવિરચિતં ) গঙ্গাস্তোত্রং ( শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং ) ଗଙ୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରାଚାର୍ଯଵିରଚିତଂ ) ഗങ്ഗാസ്തോത്രം ( ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം )

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Rivers > Ganga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganga Stotram ( By Sri Adi Shankaracharya Swami ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | mychinmaya.org/bv/bvresources/ga…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Shanmuga Priya & Hari Priya - Sri Ganga Stothram
2gaana.com/.... Pandit Jasraj - Ganga Stotram
3www.saavn.com/.... Pandit Jasraj - Ganga Stotram
4www.saavn.com/.... Shankar Jaikishan - Ganga Stotra
5play.raaga.com/.... Shanmuga Priya & Hari Priya Veeramani Kannan Sri Ganga Stothram
6play.raaga.com/.... Pandit Jasraj - Ganga Stotram
7play.raaga.com/.... Jasraj - Ganga Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Bombay S. Jayashri Ksetra Kanshi Ganga Stotram... Gange Mam Pahi 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Shubhraji Chants for Healing Ganga Stotram 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Pandit Jasraj Ma Ganga Ganga Stotram - ₹

Sample text lyrics in English:

shrIga~NgAstotra

{|| shrIga~NgAstotra ||}
gaMgAstotra
devi sureshvari bhagavati gaMge tribhuvanatAriNi tarala taraMge |
shaMkara maulivihAriNi vimale mama mati rAstAM tava pada kamale || 1||

bhAgirathi sukhadAyini mAtaH tava jalamahimA nigame khyAtaH |
nAhaM jAne tava mahimAnaM pAhi kRRipAmayi mAmajnAnam || 2||

hari pada pAdya taraMgiNi gaMge himavidhumuktAdhavalataraMge |
dUrIkuru mama duShkRRiti bhAraM kuru kRRipayA bhava sAgara pAram || 3||

tava jalamamalaM yena nipItaM paramapadaM khalu tena gRRihItam |
mAtargaMge tvayi yo bhaktaH kila taM draShTuM na yamaH shaktaH || 4||

patitoddhAriNi jAhnavi gaMge khaNDita girivaramaNDita bhaMge |
bhIShma janani he munivarakanye patitanivAriNi tribhuvana dhanye || 5||

kalpalatAmiva phaladAm loke praNamati yastvAM na patati shoke |
pArAvAravihAriNi gaMge vimukhayuvati kRRitataralApAMge || 6||

tava chenmAtaH srotaH snAtaH punarapi jaThare sopi na jAtaH |
narakanivAriNi jAhnavi gaMge kaluShavinAshini mahimottuMge || 7||

punarasadaMge puNyataraMge jaya jaya jAhnavi karuNApAMge |
indramukuTamaNirAjitacharaNe sukhade shubhade bhRRityasharaNye || 8||

rogaM shokaM tApaM pApaM hara me bhagavati kumati kalApam |
tribhuvanasAre vasudhAhAre tvamasi gatirmama khalu saMsAre || 9||

alakAnaMde paramAnaMde kuru karuNAmayi kAtaravandye |