Garuda Dandakamगरुड दण्दकम् గరుడ దణ్దకమ్ கருட தண்தகம் ಗರುಡ ದಣ್ದಕಮ್ ગરુડ દણ્દકમ્ গরুড দণ্দকম্ ଗରୁଡ ଦଣ୍ଦକମ୍ ഗരുഡ ദണ്ദകമ്

Stotram Info:

Author : Vedanta Desika
Deity : Garuda
Source : Single
Stotram Type : Dandakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Garuda Dandakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dandakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaruDadaNdakam

{|| shrIgaruDadaNdakam ||}
shrImate nigamAntamahAdeshikAya namaH |
shrImAn ve~NkaTanAthAryaH kavitArkikakesarI |
vedAntachAryavaryo me sannidhattAm sadAhRRidi ||

namaH pannaganaddhAya vaikuNThavashavartine |
shrutisindhu sudhotpAdamandarAya garutmate || 1||

garuDamakhilavedanIDAdhirUDham dviShatpIDanotkaNThitAkuNThavaikuNThapIThIkRRita
skandhamIDe svanIDAgatiprItarudrAsukIrtistanAbhogagADhopagUDha sphuratkaNTakavrAta
vedhavyathAvepamAna dvijihvAdhipAkalpaviShphAryamANa sphaTAvATikA
ratnarochishChaTA rAjinIrAjitaM kAntikallolinIrAjitam || 2||

jayagaruDa suparNa darvIkarAhAra devAdhipAhArahArin
divaukaspatikShiptadambhoLidhArAkiNAkalpa kalpAntavAtUla kalpodayAnalpa
vIrAyitodyachchamatkAra daityAri jaitradhvajArohanirdhAritotkarSha
sa~NkarShaNAtman garutman marutpa~ncha kAdhIsha satyAdimUrte na kashchit
samaste namaste punaste namaH || 3||

nama idamajahatsaparyAya paryAyaniryAtapakShAnilAsphAlanodvelapAthodhi
vIchIchapeTAhatAgAdhapAtALabhA~NkArasaMkruddhanAgendrapIDAsRRiNIbhAvabhAsvannakhashreNaye
chaNDatuNDAya nRRityadbhuja~Ngabhruve vajriNe daMShTraya tubhyamadhyAtmavidyA
vidheyA vidheyA bhavaddAsyamApAdayethA dayethAshcha me || 4||

manuranugata pakShivaktra sphurattArakastAvakashchitrabhAnupriyAshekharastrAyatAM
nastrivargApavargaprasUtiH paravyomadhAman