Garuda Dhwaja Stotramगरूडध्वजस्तोत्रम् గరూడధ్వజస్తోత్రమ్ கரூடத்வஜஸ்தோத்ரம் ಗರೂಡಧ್ವಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગરૂડધ્વજસ્તોત્રમ્ গরূডধ্বজস্তোত্রম্ ଗରୂଡଧ୍ଵଜସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗരൂഡധ്വജസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu | Garuda
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Dhwaja Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Garuda Dhwaja Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

garUDadhvajastotram

{|| garUDadhvajastotram ||}
dhruva uvAcha
yo.antaH pravishya mama vAchamimAM prasuptAM
saMjIyatyakhilashaktidharaH svadhAmnA |
anyAMshcha hastacharaNashravaNatvagAdIn-
prANAnnamo bhagavate purUShAya tubhyam || 1||

ekastvameva bhagavannidamAtmashaktyA
mAyAkhyayorUguNayA mahadAdyasheSham |
sRRiShTvA.anuvishya puruShastadasadguNeShu
nAneva dArUShu vibhAvasuvadvibhAsi || 2||

tvaddattayA vayunayedamachaShTa vishvaM
suptaprabuddha iva nAtha bhavatprapannaH |
tasyApavargyasharaNaM tava pAdamUlaM
vismaryate kRRitavidA kathamArtabandho || 3||

nUnaM vimuShTamatayastava mAyayA te
ye tvAM bhavApyayavimokShaNamanyahetoH |
archanti kalpakatarUM kuNapopabhogya-
michChanti yatsparshajaM niraye.api nRRINAm || 4||

yA nirvRRitistanubhUtAM tava pAdapadma-
dhyAnAdbhavajjanakathAshravaNena vA syAt |
sA brahmaNi svamahimanyapi nAtha mA bhUt