Gayatri Kavachamगायत्रीकवचम् గాయత్రీకవచమ్ காயத்ரீகவசம் ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಮ್ ગાયત્રીકવચમ્ গাযত্রীকবচম্ ଗାଯତ୍ରୀକଵଚମ୍ ഗായത്രീകവചമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Gayatri
Source : Vasista Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Pandit Jasraj - Gayatri Kavach ( Gayatri Mantra )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Pandit Jasraj Gayatri Mantra Gayatri Kavach 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgAyatrIkavacham

{|| shrIgAyatrIkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
yAj~navalkya uvAcha |
svAmin sarvajagannAtha saMshayo.asti mahAnmama |
chatuHShaShThikalAnAM cha pAtakAnAM cha tadvada ||

muchyate kena puNyena brahmarUpaM kathaM bhavet |
dehashcha devatArUpo mantrarUpo visheShataH ||

brahmovAcha |
kramataH shrotumichChAmi kavachaM vidhipUrvakam |
OM asya shrIgAyatrIkavachasya brahmaviShNurudrA RRiShayaH |
RRigyajuHsAmA.atharvANi ChandAMsi |
parabrahmasvarUpiNI gAyatrI devatA |
bhUH bIjam | bhuvaH shaktiH | svaH kIlakam |
shrIgAyatrIprItyarthe jape viniyogaH |
OM bhUrbhuvaH svaH tatsavituriti hRRidayAya namaH |
OM bhUrbhuvaH svaH vareNyamiti shirase svAhA |
OM bhUrbhuvaH svaH bhargo devasyeti shikhAyai vaShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH dhImahIti kavachAya hum |
OM bhUrbhuvaH svaH dhiyo yo naH iti netratrayAya vauShaT |
OM bhUrbhuvaH svaH prachodayAditi astrAya phaT |
atha dhyAnam |