Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam )गायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम् 1 ( देवी भागवतांतर्गत ) గాయత్రీసహస్రనామస్తోత్రమ్ 1 ( దేవీ భాగవతాంతర్గత ) காயத்ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ( தேவீ பாகவதாஂதர்கத ) ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ( ದೇವೀ ಭಾಗವತಾಂತರ್ಗತ ) ગાયત્રીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 1 ( દેવી ભાગવતાંતર્ગત ) গাযত্রীসহস্রনামস্তোত্রম্ 1 ( দেবী ভাগবতাংতর্গত ) ଗାଯତ୍ରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ( ଦେଵୀ ଭାଗଵତାଂତର୍ଗତ ) ഗായത്രീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 1 ( ദേവീ ഭാഗവതാംതര്ഗത )

Stotram Info:

Author : Narayana
Deity : Shakti > Gayatri
Source : Devi Bhagavatam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 1 ( From Devi Bhagavatam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgAyatrIsahasranAmastotram devI bhAgavatAMtargata

{|| shrIgAyatrIsahasranAmastotram devI bhAgavatAMtargata ||}
nArada uvAcha -
bhagavansarvadharmaj~na sarvashAstravishArada |
shrutismRRitipurANAnAM rahasyaM tvanmukhAchChrutam || 1||

sarvapApaharaM deva yena vidyA pravartate |
kena vA brahmavij~nAnaM kiM nu vA mokShasAdhanam || 2||

brAhmaNAnAM gatiH kena kena vA mRRityu nAshanam |
aihikAmuShmikaphalaM kena vA padmalochana || 3||

vaktumarhasyasheSheNa sarve nikhilamAditaH |
shrInArAyaNa uvAcha -
sAdhu sAdhu mahAprAj~na samyak pRRiShTaM tvayA.anagha || 4||

shRRiNu vakShyAmi yatnena gAyatryaShTasahasrakam |
nAmnAM shubhAnAM divyAnAM sarvapApavinAshanam || 5||

sRRiShTyAdau yadbhagavatA pUrve proktaM bravImi te |
aShTottarasahasrasya RRiShirbrahmA prakIrtitaH || 6||

Chando.anuShTuptathA devI gAyatrIM devatA smRRitA |
halobIjAni tasyaiva svarAH shaktaya IritAH || 7||

a~NganyAsakaranyAsAvuchyete mAtRRikAkSharaiH |
atha dhyAnaM pravakShyAmi sAdhakAnAM hitAya vai || 8||

dhyAnam -
raktashvetahiraNyanIladhavalairyuktA trinItrojjvalAM raktAM