Gayatri Sahasranama Stotram 2गायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम् 2 గాయత్రీసహస్రనామస్తోత్రమ్ 2 காயத்ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ગાયત્રીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 2 গাযত্রীসহস্রনামস্তোত্রম্ 2 ଗାଯତ୍ରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 ഗായത്രീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Sahasranama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1play.raaga.com/.... Srivatsa Ramaswami - Gayathri Sahasranama Part 1 ( Gayathri Sahasranama )
2play.raaga.com/.... Srivatsa Ramaswami - Gayathri Sahasranama Part 2 ( Gayathri Sahasranama )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgAyatrIsahasranAmastotram

{|| shrIgAyatrIsahasranAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
dhyAnam
raktashvetahiraNyanIladhavalairyuktAM trinetrojjvalAM
raktAraktanavasrajaM maNigaNairyuktAM kumArImimAm |
gAyatrI kamalAsanAM karatalavyAnaddhakuNDAmbujAM
padmAkShIM cha varasraja~ncha dadhatIM haMsAdhirUDhAM bhaje ||

OM tatkArarUpA tatvaj~nA tatpadArthasvarUpiNi |
tapassvyAdhyAyaniratA tapasvijananannutA || 1||

tatkIrtiguNasampannA tathyavAkcha taponidhiH |
tatvopadeshasambandhA tapolokanivAsinI || 2||

taruNAdityasa~NkAshA taptakA~nchanabhUShaNA |
tamopahAriNi tantrI tAriNi tArarUpiNi || 3||

talAdibhuvanAntasthA tarkashAstravidhAyinI |
tantrasArA tantramAtA tantramArgapradarshinI || 4||

tatvA tantravidhAnaj~nA tantrasthA tantrasAkShiNi |
tadekadhyAnaniratA tatvaj~nAnaprabodhinI || 5||

tannAmamantrasuprItA tapasvijanasevitA |
sAkArarUpA sAvitrI sarvarUpA sanAtanI || 6||

saMsAraduHkhashamanI sarvayAgaphalapradA |
sakalA satyasa~NkalpA satyA satyapradAyinI || 7||