Gayatri Stotramगायत्री स्तोत्रम् గాయత్రీ స్తోత్రమ్ காயத்ரீ ஸ்தோத்ரம் ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગાયત્રી સ્તોત્રમ્ গাযত্রী স্তোত্রম্ ଗାଯତ୍ରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗായത്രീ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : Vasista Samhita
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gayatri Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gayatri Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgAyatrIstotram

{|| shrIgAyatrIstotram ||}
namaste devi gAyatrI sAvitrI tripade.akSharI |
ajare amare mAtA trAhi mAM bhavasAgarAt || 1||

namaste sUryasaMkAshe sUryavAvitrike.amale |
brahmavidye mahAvidye vedamAtarnamo.astu te || 2||

anantakoTi-brahmANDavyApinI brahmachAriNI |
nityAnande mahAmaye pareshAnI namo.astu te || 3||

tvaM brahmA tvaM hariH sAkShAd rudrastvamindradevatA |
mitrastvaM varuNastvaM cha tvamagnirashvinau bhagaH || 4||

pUShA.aryamA marutvAMshcha RRiShayo.api munIshvarAH |
pitaro nAgayakShAMshcha gandharvA.apsarasAM gaNAH || 5||

rakSho-bhUta-pishAchAchcha tvameva parameshvarI |
RRig-yaju-ssAmavidyAshcha atharvA~NgirasAni cha || 6||

tvameva sarvashAstrANi tvameva sarvasaMhitAH |
purANAni cha tantrANi mahAgamamatAni cha || 7||

tvameva pa~nchabhUtAni tattvAni jagadIshvarI |
brAhmI sarasvatI sandhyA turIyA tvaM maheshvarI || 8||

tatsadbrahmasvarUpA tvaM ki~nchit sadasadAtmikA |
parAtpareshI gAyatrI namaste mAtarambike || 9||

chandrakalAtmike nitye kAlarAtri svadhe svare |
svAhAkAre.agnivaktre tvAM namAmi jagadIshvarI || 10||