Ghatikachala Hanumath Stotram 2घटिकाचलहनुमत्स्तोत्रम् 2 ఘటికాచలహనుమత్స్తోత్రమ్ 2 கடிகாசலஹநுமத்ஸ்தோத்ரம் 2 ಘಟಿಕಾಚಲಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ઘટિકાચલહનુમત્સ્તોત્રમ્ 2 ঘটিকাচলহনুমত্স্তোত্রম্ 2 ଘଟିକାଚଲହନୁମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 ഘടികാചലഹനുമത്സ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIghaTikAchalahanumatstotram 2

{|| shrIghaTikAchalahanumatstotram 2 ||}
sha~NkhachakradharaM devaM ghaTikAchalavAsinam |
yogArUDhaM hyA~njaneyaM vAyuputraM namAmyaham || 1||

bhaktAbhIShTapradAtAraM chaturbAhuvirAjitam |
divAkaradyutinibhaM vande.ahaM pavanAtmajam || 2||

kaupInamekhalAsUtraM svarNakuNDalamaNDitam |
la~NghitAbdhiM rAmadUtaM namAmi satataM harim || 3||

daityAnAM nAshanArthAya mahAkAyadharaM vibhum |
gadAdharakaro yastaM vande.ahaM mArutAtmajam || 4||

nRRisiMhAbhimukho bhUtvA parvatAgre cha saMsthitam |
vA~nChantaM brahmapadavIM namAmi kapinAyakam || 5||

bAlAdityavapuShkaM cha sAgarottArakArakam |
samIravegaM deveshaM vande hyamitavikramam || 6||

padmarAgAruNamaNishobhitaM kAmarUpiNam |
pArijAtatarusthaM cha vande.ahaM vanachAriNam || 7||

rAmadUta namastubhyaM pAdapadmArchanaM sadA |
dehi me vA~nChitaphalaM putrapautrapravardhanam || 8||

idaM stotraM paThennityaM prAtaHkAle dvijottamaH |
tasyAbhIShTaM dadAtyAshu rAmabhakto mahAbalaH || 9||


From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication