Gopala Sahasranama Stotramगोपालसहस्रनामस्तोत्रम् గోపాలసహస్రనామస్తోత్రమ్ கோபாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ গোপালসহস্রনামস্তোত্রম্ ଗୋପାଲସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna > Gopala
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgopAlasahasranAmastotra

{|| shrIgopAlasahasranAmastotra ||}
pArvatyuvAcha-
kailAsashikhare ramye gaurI pRRichChati sha~Nkaram |
brahmANDAkhilanAthastvaM sRRiShTisaMhArakArakaH || 1||

tvameva pUjyase lokairbrahmaviShNusurAdibhiH |
nityaM paThasi devesha kasya stotraM maheshvara || 2||

AshcharyamidamAkhyAnaM jAyate mayi sha~Nkara |
tatprANesha mahAprAj~na saMshayaM Chindhi me prabho || 3||

shrImahAdeva uvAcha-
dhanyAsi kRRitapuNyAsi pArvati prANavallabhe |
rahasyAtirahasyaM cha yatpRRichChasi varAnane || 4||

strIsvabhAvAnmahAdevi punastvaM paripRRichChasi |
gopanIyaM gopanIyaM gopanIyaM prayatnataH || 5||

datte cha siddhihAniH syAttasmAdyatnena gopayet |
idaM rahasyaM paramaM puruShArthapradAyakam || 6||

dhanaratnaughamANikyaM tura~NgaM cha gajAdikam |
dadAti smaraNAdeva mahAmokShapradAyakam || 7||

tatte.ahaM sampravakShyAmi shRRiNuShvAvahitA priye |
yo.asau nira~njano devaH chitsvarUpI janArdanaH || 8||

saMsArasAgarottArakAraNAya nRRiNAm sadA |
shrIra~NgAdikarUpeNa trailokyaM vyApya tiShThati || 9||