Goshteshwara Ashtakamगोष्ठेश्वराष्टकम् గోష్ఠేశ్వరాష్టకమ్ கோஷ்டேஶ்வராஷ்டகம் ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ ગોષ્ઠેશ્વરાષ્ટકમ્ গোষ্ঠেশ্বরাষ্টকম্ ଗୋଷ୍ଠେଶ୍ଵରାଷ୍ଟକମ୍ ഗോഷ്ഠേശ്വരാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Goshteshwara Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

goShTheshvarAShTakam

{|| goShTheshvarAShTakam ||}
satyaj~nAnamanantamadvayasukhAkAraM guhAntaHsthita-
shrIchidvyomni chidarkarUpamamalaM yad brahma tattvaM param |
nirbIjasthalamadhyabhAgavilasadgoShThotthavalmIka-
sambhUtaM sat purato vibhAtyahaha tadgoShTheshali~NgAtmanA || 1||

sarvaj~natvanidAnabhUtakaruNAmUrtisvarUpAmalA
chichChaktirjaDashaktikaitavavashAt kA~nchInadItvaM gatA |
valmIkAshrayagoShThanAyakaparabrahmaikyakartrI muhuH
nRRiNAM snAnakRRitAM vibhAti satataM shrIpippilAraNyagA || 2||

shrImadrAjatashailashRRi~NgavilasachChrImadguhAyAM mahI-
vArvahnyAshugakhAtmikI vijayate yA pa~nchali~NgAkRRitiH |
saivAshaktajaneShu bhUrikRRipayA shrIpippilAraNyage
valmIke kila goShThanAyakamahAli~NgAtmanA bhAsate || 3||

yatrAdyApyaNimAdisiddhinipuNAH siddheshvarANAM gaNAH
tattaddivyaguhAsu santi yamidRRigdRRishyA mahAvaibhavAH |
yatraiva dhvanirardharAtrasamaye puNyAtmabhiH shrUyate
pUjAvAdyasamutthitaH sumanasAM taM rAjatAdriM bhaje || 4||

shrImadrAjataparvatAkRRitidharasyArdhenduchUDAmaNe-
rlomaikaM kila vAmakarNajanitaM kA~nchItarutvaM gatam |
tasmAduttaravAhinI bhuvi bhavAnyAkhyA tataH pUrvagA
kA~nchInadyabhidhA cha pashchimagatA nilAnadI pAvanI || 5||