Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1गौर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 1 గౌర్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ 1 கௌர்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 1 ಗೌರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ગૌર્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ 1 গৌর্যাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ 1 ଗୌର୍ଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ഗൌര്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : Dattatreya Swami
Deity : Shakti > Gowri
Source : Tripura Rahasyam
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gowri Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gauryAShTottarashatanAmastotram

{|| gauryAShTottarashatanAmastotram ||}
|| atha gauryAShTottarashatanAmastotram||
|| dattAtrayeNa gauryAShTottarashatanAmastotropadeshavarNanam||
iti shrutvA kathAM puNyAM gaurIvIryavichitritAm |
apRRichChad bhArgavobhUyodattAtreyaM mahAmunim || 1||

bhagavannadbhutatamaM gauryA vIryamudAhRRitam |
shRRiNvato na hi me tRRiptiH kathAM te mukhaniHsRRitAm || 2||

gauryA nAmA.aShTashatakaM yachChachyai dhiShaNo jagau |
tanme kathaya yachChrotuM mano me.atyantamutsukam || 3||

bhArgaveNetthamApRRiShTo yogirADatrinandanaH |
aShTottarashataM nAmnAM prAha gauryA dayAnidhiH || 4||

jAmadagnya shRRiNu stotraM gaurInAmabhira~Nkitam |
manoharaM vA~nChitadaM mahA.a.apadvinivAraNam || 5||

stotrasyA.asya RRiShiH prokta a~NgirAshChanda Irita |
anuShTub devatA gaurI ApannAshAya yo japet || 6||

hrAM hrIM ityAdi vinyasya dhyAtvA stotramudIrayet||

|| dhyAnam||
siMhasaMsthAM mechakA.a.abhAM kausumbhAM.ashukashobhitAm || 7

khaDgaM kheTaM trishUla~ncha mudgaraM bibhratIM karaiH |
chandrachUDAM trinayanAM dhyAyet gaurIM abhIShTadAm || 8||

|| stotram||