Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra )गुरुकवचं ( कङ्कालमालिनीतन्त्रे ) గురుకవచం ( కఙ్కాలమాలినీతన్త్రే ) குருகவசஂ ( கங்காலமாலிநீதந்த்ரே ) ಗುರುಕವಚಂ ( ಕಙ್ಕಾಲಮಾಲಿನೀತನ್ತ್ರೇ ) ગુરુકવચં ( કઙ્કાલમાલિનીતન્ત્રે ) গুরুকবচং ( কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে ) ଗୁରୁକଵଚଂ ( କଙ୍କାଲମାଲିନୀତନ୍ତ୍ରେ ) ഗുരുകവചം ( കങ്കാലമാലിനീതന്ത്രേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru
Source : Kankalamalini Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Kankalamalini Tantra ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gurukavachaM ka~NkAlamAlinItantre

{|| gurukavachaM ka~NkAlamAlinItantre ||}
|| atha gurukavachaM ka~NkAlamAlinItantre ||
devyuvAcha ||

bhUtanAtha ! mahAdeva ! kavachaM tasya me vada |
gurudevasya devesha ! sAkShAdbrahmasvarUpiNaH || 1||

Ishvara uvAcha ||

athA te kathayAmIshe ! kavachaM mokShadAyakam |
yasya j~nAnaM vinA devi ! na siddhirna cha sadgatiH || 2||

brahmAdayo.api girije ! sarvatra jayinaH smRRitAH |
asya prasAdAt sakalA vedAgamapuraHsarAH || 3||

kavachasyAsya deveshi ! RRiShirviShNurudAhRRitaH |
Chando virAD devatA cha gurudevaH svayaM shivaH || 4||

Chaturvarge j~nAnamArge viniyogaH prakIrttitaH |
sahasrAre mahApadme karpUradhavalo guruH || 5||

vAmorusthitashaktiryaH sarvatra parirakShatu |
paramAkhyo guruH pAtu shirasaM mama vallabhe ! || 6||

parAparAkhyo nAsAM me parameShThI mukhaM sadA |
kaNThaM mama sadA pAtu prahlAdAnandanAthakaH || 7||

bAhU dvau sanakAnandaH kumArAnanda eva cha |
vashiShThAnandanAthashcha hRRidayaM pAtu sarvadA || 8||

krodhAnandaH kaTiM pAtu sukhAnandaH padaM mama |