Hanuman Ashtakamहनुमदष्टकं హనుమదష్టకం ஹநுமதஷ்டகஂ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ હનુમદષ્ટકં হনুমদষ্টকং ହନୁମଦଷ୍ଟକଂ ഹനുമദഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : Achyutha Yathi
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanuman Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanumadaShTakaM

{|| shrIhanumadaShTakaM ||}
hanumadaShTakaM achyutayatikRRitaM
shrIraghurAjapadAbjaniketana pa~Nkajalochana ma~NgalarAshe
chaNDamahAbhujadaNDasurArivikhaNDanapaNDita pAhi dayAlo |
pAtakinaM cha samuddhara mAM mahatAM hi satAmapi mAnamudAraM
tvAM bhajato mama dehi dayAghana he hanuman svapadAmbujadAsyam || 1||

saMsRRititApamahAnaladagdhatanUruhamarmatanorativelaM
putradhanasvajanAtmagRRihAdiShu saktamateratikilbiShamUrteH |
kenachidapyamalena purAkRRitapuNyasupu~njalavena vibho vai
tvAM bhajato mama dehi dayAghana he hanuman svapadAmbujadAsyam || 2||

saMsRRitikUpamanalpamaghoranidAghanidAnamajasramasheShaM
prApya suduHkhasahasrabhuja~NgaviShaikasamAkulasarvatanorme |
ghoramahAkRRipaNApadameva gatasya hare patitasya bhavAbdhau
tvAM bhajato mama dehi dayAghana he hanuman svapadAmbujadAsyam || 3||

saMsRRitisindhuvishAlakarAlamahAbalakAlajhaShagrasanArtaM
vyagrasamagradhiyaM kRRipaNaM cha mahAmadanakrasuchakrahRRitAsum |
kAlamahArasanorminipIDitamuddhara dInamananyagatiM mAM
tvAM bhajato mama dehi dayAghana he hanumansvapadAmbujadAsyam || 4||

saMsRRitighoramahAgahane charato maNira~njitapuNyasumUrteH
manmathabhIkaraghoramahogramRRigapravarArditagAtrasusandheH |
matsaratApavisheShanipIDitabAhyamateshcha katha~nchidameyaM