Hanuman Vandanamहनुमद्वन्दनम् హనుమద్వన్దనమ్ ஹநுமத்வந்தநம் ಹನುಮದ್ವನ್ದನಮ್ હનુમદ્વન્દનમ્ হনুমদ্বন্দনম্ ହନୁମଦ୍ଵନ୍ଦନମ୍ ഹനുമദ്വന്ദനമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Vandanam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanuman Vandanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Vandanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanumadvandanam

{|| shrIhanumadvandanam ||}
a~njanAnandanaM vIraM jAnakIshokanAshanam |
kapIshamakShahantAraM vande la~NkAbhaya~Nkaram || 1||

a~njanIgarbhasambhUta kapIndrasachivottama |
rAmapriya namastubhyaM hanUman rakSha sarvadA || 2||

atulitabaladhAmaM svarNashailAbhadehaM
danujavanakRRishAnuM j~nAninAmagragaNyam |
sakalaguNanidhAnaM vAnarANAmadhIshaM
raghupatipriyabhaktaM vAtajAtaM namAmi || 3||

aparAjita pi~NgAkSha namaste rAjapUjita |
dIne mayi dayAM kRRitvA mama duHkhaM vinAshaya || 4||

asheShala~NkApatisainyahantA shrIrAmasevAcharaNaikakartA |
anekaduHkhAhatalokagoptA tvasau hanUmAnmama saukhyakartA || 5||

A~njaneyaM pATalAsyaM svarNAdrisamavigraham |
pArijAtadrumUlasthaM vande sAdhakanandanam || 6||

A~njaneyamatipATalAnanaM kA~nchanAdrikamanIyavigraham |
pArijAtatarumUlavAsinaM bhAvayAmi pavamAnanandanam || 7||

AdhivyAdhimahAmArigrahapIDApahAriNe |
prANApahartre daityAnAM rAmaprANAtmane namaH || 8||

ApannAkhilalokArtihAriNe shrIhanUmate |
akasmAdAgatotpAtanAshanAya namo.astu te || 9||