Hanumath Stotram 3हनूमत्स्तोत्रम् 3 హనూమత్స్తోత్రమ్ 3 ஹநூமத்ஸ்தோத்ரம் 3 ಹನೂಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 હનૂમત્સ્તોત્રમ્ 3 হনূমত্স্তোত্রম্ 3 ହନୂମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 3 ഹനൂമത്സ്തോത്രമ് 3

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Stotram 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanUmatstotram 3

{|| shrIhanUmatstotram 3 ||}
shRRiNu devi pravakShyAmi stotraM sarvasukhAvaham |
sarvakAmapradaM nRRINAM hanumatstotramuttamam || 1||

taptahATakasa~NkAshaM nAnApuShpavirAjitam |
udyadbAlArkavadanaM trinetraM kuNDalojjvalam || 2||

mau~njIkaupInakaM hemamayayaj~nopavItinam |
pi~NgalAkShaM mahAkAyaM Ta~NkashailendradhAriNam || 3||

mUrtitrayAtmakaM vIraM mahAshauryaM mahAhanum |
hanUmantaM vAyusUnuM namAmi brahmachAriNam || 4||

trivarNAkSharamantrasthaM japAkusumasannibham |
nAnAbhUShaNasaMyuktamA~njaneyaM namAmyaham || 5||

pa~nchAkSharasthitaM devaM nIlanIradasannibham |
pUjitaM sarvadevaistu rAkShasAriM namAmyaham || 6||

achaladyutisa~NkAshaM sarvAla~NkArabhUShitam |
ShaDakSharayutaM devaM namAmi brahmachAriNam || 7||

saptavarNamayaM devaM harIshaM taM surArchitam |
sundarAsyAbjasaMyuktaM trinetraM taM namAmyaham || 8||

aShTAdashAdhipaM devaM hemavarNaM mahAtanum |
namAmi jagatAM vandyaM la~NkAprAsAdadAhanam || 9||

atasIpuShpasa~NkAshaM dashavarNAtmakaM vibhum |
jaTAdharaM chaturbAhuM namAmi kapinAyakam || 10||