Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana )हनुमत्स्तोत्रं 4 ( विभीषणकृतम् ) హనుమత్స్తోత్రం 4 ( విభీషణకృతమ్ ) ஹநுமத்ஸ்தோத்ரஂ 4 ( விபீஷணகதம் ) ಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ 4 ( ವಿಭೀಷಣಕೃತಮ್ ) હનુમત્સ્તોત્રં 4 ( વિભીષણકૃતમ્ ) হনুমত্স্তোত্রং 4 ( বিভীষণকৃতম্ ) ହନୁମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରଂ 4 ( ଵିଭୀଷଣକୃତମ୍ ) ഹനുമത്സ്തോത്രം 4 ( വിഭീഷണകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Vibhishana
Deity : Hanuma
Source : Sudarshan Samhita
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 4 ( By Vibhishana ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe - Shri Hanumat Stotram ( Shri Hanuman )
2play.raaga.com/.... Rahul - Sri Hanuman Stothram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Pandit Hariprasad Shri Hanuman Shri Hanumat Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIhanumatstotraM vibhIShaNakRRitam

{|| shrIhanumatstotraM vibhIShaNakRRitam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
namo hanumate tubhyaM namo mArutasUnave |
namaH shrIrAmabhaktAya shyAmAsyAya cha te namaH || 1||

namo vAnaravIrAya sugrIvasakhyakAriNe |
la~NkAvidAhanArthAya helAsAgaratAriNe || 2||

sItAshokavinAshAya rAmamudrAdharAya cha |
rAvaNAntakulachChedakAriNe te namo namaH || 3||

meghanAdamakhadhvaMsakAriNe te namo namaH |
ashokavanavidhvaMsakAriNe bhayahAriNe || 4||

vAyuputrAya vIrAya AkAshodaragAmine |
vanapAlashirashChedala~NkAprAsAdabha~njine || 5||

jvalatkanakavarNAya dIrghalA~NgUladhAriNe |
saumitrijayadAtre cha rAmadUtAya te namaH || 6||

akShasya vadhakartre cha brahmapAshanivAriNe |
lakShmaNA~NgamahAshaktighAtakShatavinAshine || 7||

rakShoghnAya ripughnAya bhUtaghnAya cha te namaH |
RRikShavAnaravIraughaprANadAya namo namaH || 8||

parasainyabalaghnAya shastrAstraghnAya te namaH |
viShaghnAya dviShaghnAya jvaraghnAya cha te namaH || 9||

mahAbhayaripughnAya bhaktatrANaikakAriNe |