Hanumath Smaranamहनूमत्स्मरणम् హనూమత్స్మరణమ్ ஹநூமத்ஸ்மரணம் ಹನೂಮತ್ಸ್ಮರಣಮ್ હનૂમત્સ્મરણમ્ হনূমত্স্মরণম্ ହନୂମତ୍ସ୍ମରଣମ୍ ഹനൂമത്സ്മരണമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Trikala Smaranam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Smaranam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Smaranam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanUmatsmaraNam

{|| shrIhanUmatsmaraNam ||}
prAtaH smarAmi hanumantamanantavIryaM
shrIrAmachandracharaNAmbujacha~ncharIkam |
la~NkApurIdahanananditadevavRRindaM
sarvArthasiddhisadanaM prathitaprabhAvam || 1||

mAdhyaM namAmi vRRijinArNavatAraNaika-
dhIraM sharaNyamuditAnupamaprabhAvam |
sItA.a.adhisindhuparishoShaNakarmadakShaM
vandArukalpatarumavyayamA~njaneyam || 2||

sAyaM bhajAmi sharaNopasRRitAkhilArti-
pu~njapraNAshanavidhau prathitapratApam |
akShAntakaM sakalarAkShasavaMshadhUma-
ketuM pramoditavidehasutaM dayAlum || 3||


From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication
Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org