Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha )हनुमत्स्तोत्रम् 5 (व्यासतीर्थविरचितम् ) హనుమత్స్తోత్రమ్ 5 (వ్యాసతీర్థవిరచితమ్ ) ஹநுமத்ஸ்தோத்ரம் 5 (வ்யாஸதீர்தவிரசிதம் ) ಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 5 (ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥವಿರಚಿತಮ್ ) હનુમત્સ્તોત્રમ્ 5 (વ્યાસતીર્થવિરચિતમ્ ) হনুমত্স্তোত্রম্ 5 (ব্যাসতীর্থবিরচিতম্ ) ହନୁମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 5 (ଵ୍ଯାସତୀର୍ଥଵିରଚିତମ୍ ) ഹനുമത്സ്തോത്രമ് 5 (വ്യാസതീര്ഥവിരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Vyasa Theertha
Deity : Hanuma
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 5 (By Vyasa Theertha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanumatstotram vyAsatIrthavirachitam

{|| shrIhanumatstotram vyAsatIrthavirachitam ||}
namAmi dUtaM rAmasya sukhadaM cha suradrumam |
pInavRRittamahAbAhuM sarvashatrunibarhaNam || 1||

nAnAratnasamAyuktakuNDalAdivibhUShitam |
sarvadAbhIShTadAtAraM satAM vai dRRiDhamAhave || 2||

vAsinaM chakratIrthasya dakShiNasthagirau sadA |
tu~NgAmbhodhitara~Ngasya vAtena parishobhite || 3||

nAnAdeshAgataiH sadbhiH sevyamAnaM nRRipottamaiH |
dhUpadIpAdinaivedyaiH pa~nchakhAdyaishcha shaktitaH || 4||

bhajAmi shrIhanUmantaM hemakAntisamaprabham |
vyAsatIrthayatIndreNa pUjitaM praNidhAnataH || 5||

trivAraM yaH paThennityaM stotraM bhaktyA dvijottamaH |
vAMChitaM labhate.abhIShTaM ShaNmAsAbhyantare khalu || 6||

putrArthI labhate putraM yasho.arthI labhate yashaH |
vidyArthI labhate vidyAM dhanArthI labhate dhanam || 7||

sarvathA mAstu sandeho hariH sAkShI jagatpatiH |
yaH karotyatra sandehaM sa yAti nirayaM dhruvam || 8||

iti shrIvyAsatIrthavirachitam hanumatstotraM sampUrNam |


From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication