Harihara Putra Mala Mantraहरिहरपुत्र मालामन्त्रः హరిహరపుత్ర మాలామన్త్రః ஹரிஹரபுத்ர மாலாமந்த்ரஃ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಃ હરિહરપુત્ર માલામન્ત્રઃ হরিহরপুত্র মালামন্ত্রঃ ହରିହରପୁତ୍ର ମାଲାମନ୍ତ୍ରଃ ഹരിഹരപുത്ര മാലാമന്ത്രഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ayyappa > HariHara Putra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Mantra Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Harihara Putra Mala Mantra In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhariharaputra mAlAmantraH

{|| shrIhariharaputra mAlAmantraH ||}
OM namo bhagavate rudrakumArAya hariharaputrAya AryAya
hATakAchalakoTi madhurasAra mahAhRRidayAya hemajAmbUnadanavaratna
siMhAsanAdhiShThitAya vaiDUryamaNimaNTapakrIDAgRRihAya
lAkShAku~NkumajapAvidyut tulyaprabhAya prasannavadanAya
unmatta chUDAkalitalolamAlya vRRitavakShaHstaMbhamaNipAdukamaNTapAya
prasphaMranManimaNDitopakarNAya pUrNAla~NkAra bandhuradantinirIkShitAya
kadAchit koTivAdyAtishAyinirantara jayashabdamukharanAradAdi devarShi
shakrapramukhalokapAlatilakottamAya divyAstraparisevitAya gorochanAgaru
karpUra shrIgandha pralepitAya vishvAvasu pradhAnagandharvasevitAya
pUrNApuShkalobhaya pArshvasevitAya satyasandhAya mahAshAstre namaH ||

mAM rakSha rakSha, bhaktajanAn rakSha rakSha,
mama shatrUn shIghraM mAraya mAraya, bhUtapretapishAchabrahmarAkShasa
yakShagandharva parapreShitAbhichArakRRityAroga pratibandhaka
samasta duShTgrahAn mochaya mochaya , AyurvittaM dehi me svAhA ||

sakala devatA AkarShayAkarShaya uchchATayochchATaya staMbhaya
staMbhaya mama shatrUn mAraya mAraya sarvajanaM me vashamAnaya
vashamAnaya saMmohaya saMmohaya sadA.a.arogyaM kuru kuru svAhA || 1

OM ghrUM asitA~NgAya mahAvIraparAkramAya gadAdharAya dhUmranetrAya
daMShTrAkarALAya mAlAdharAya nIlAmbarAya sarvApadghne
sarvabhayApaghne shivaputrAya kRRiddhAya kRRipAkarAya svAhA || 2