Hema kamakshi Dandakamहेमकामक्षीदण्डकम् హేమకామక్షీదణ్డకమ్ ஹேமகாமக்ஷீதண்டகம் ಹೇಮಕಾಮಕ್ಷೀದಣ್ಡಕಮ್ હેમકામક્ષીદણ્ડકમ્ হেমকামক্ষীদণ্ডকম্ ହେମକାମକ୍ଷୀଦଣ୍ଡକମ୍ ഹേമകാമക്ഷീദണ്ഡകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Kamakshi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Dandakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hema kamakshi Dandakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhemakAmakShIdaNDakam

{|| shrIhemakAmakShIdaNDakam ||}
oMkArAtmaka-bhAsi-rUpyavalaye saMshobhi hemaM mahaH
bibhratkelishukaM trayIkalagiraM dakSheNa hastena cha|
vAme laMbakaraM tribha~Ngi-subhagaM dInArtanamratpadaM
svAnte dIvyatu me kaTAkSha-shubhadaM mandasmitodArakam ||

dakShiNe kAmajidyasyAH chUDAyAM kAmavallabhaH|
vAsaH kAmAyudhasyAdhaH kAmAkShIM tAM namAmyaham ||

kAmAndhA tilakaM yasyAH kAmamAlI cha putrakaH|
kAmAndhopama-vANIM tAM kAmAkShIM praNamAmyaham ||

gA~NgamAtA tu yA devI gA~NgamAlA-virAjitA|
gAM gatA rakShituM martyAn gA~NgadehAM namAmi tAm ||

jayaikAmreshvarArdhA~Ngi jaya ta~njA-vilAsini|
jaya ba~NgArukAmAkShi jaya sarvArtha-dAyini ||

jaya janani surAsurastoma-saMsevyamAnAtipuNyapradesha-pramukhyAmadhiShThAya
kA~nchIM svamUlasvarUpeNa bhakteShTa-sandAnachintAmaNe! ma~njusaMbhAShaNe!
bhAmaNe!
mUladevItRRitIyAkShisa~njAta-tejonurUpAM suvarNAM sumUrtiM vidhAyAmba!
vaNIpatistvAM dhruve chaikadeshe pratiShThApya kA~nchyAM
vivAhotsavaM chAru nirvRRitya chaikAmranAthena
kAmAkShi! saMyojayAmAsa chAkAshabhUpAlamevAtra kartuM mahaM te sadA ||

kAmakoTI supITAvamardena naShTekShaNaH padmabhU-shchakrapUjAM tathArAdhanaM te