Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha )गणाध्यक्ष स्तोत् ( ईक्ष्वाकुकृत ) గణాధ్యక్ష స్తోత్ ( ఈక్ష్వాకుకృత ) கணாத்யக்ஷ ஸ்தோத் ( ஈக்ஷ்வாகுகத ) ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ ( ಈಕ್ಷ್ವಾಕುಕೃತ ) ગણાધ્યક્ષ સ્તોત્ ( ઈક્ષ્વાકુકૃત ) গণাধ্যক্ষ স্তোত্ ( ঈক্ষ্বাকুকৃত ) ଗଣାଧ୍ଯକ୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ ( ଈକ୍ଷ୍ଵାକୁକୃତ ) ഗണാധ്യക്ഷ സ്തോത് ( ഈക്ഷ്വാകുകൃത )

Stotram Info:

Author : Ikshvaku
Deity : Ganesh
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganadhyakshaya Stotram ( Ikshvaku krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNAdhyakShastotraM IkShvAkukRRita

{|| shrIgaNAdhyakShastotraM IkShvAkukRRita ||}
bharadvAja uvAcha
kathaM stuto gaNAdhyakShastena rAj~nA mahAtmanA |
yathA tena tapastaptaM tanme vada mahAmate || 1||

sUta uvAcha
chaturthIdivase rAjA snAtvA triShavaNaM dvija |
raktAmbaradharo bhUtvA raktagandhAnulepanaH || 2||

suraktakusumairhRRidyairvinAyakamathArchayat |
raktachandanatoyena snAnapUrvaM yathAvidhi || 3||

vilipya raktagandhena raktapuShpaiH prapUjayat |
tato.asau dattavAn dhUpamAjyayuktaM sachandanam |
naivedyaM chaiva hAridraM guDakhaNDaghRRitaplutam || 4||

evaM suvidhinA pUjya vinAyakamathAstavIt |
ikShvAkuruvAcha
namaskRRitya mahAdevaM stoShye.ahaM taM vinAyakam || 5||

mahAgaNapatiM shUramajitaM j~nAnavardhanam |
ekadantaM dvidantaM cha chaturdantaM chaturbhujam || 6||

tryakShaM trishUlahastaM cha raktanetraM varapradam |
AmbikeyaM shUrpakarNaM prachaNDaM cha vinAyakam || 7||

AraktaM daNDinaM chaiva vahnivaktraM hutapriyam |
anarchito vighnakaraH sarvakAryeShu yo nRRiNAm || 8||