Kali Sahasranama Stotram 1कालीसहस्रनामस्तोत्रम् 1 కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ 1 காலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 કાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 1 কালীসহস্রনামস্তোত্রম্ 1 କାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 കാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | vkrishphysics.blogspot.in/2011/1…
2 : Meaning In English (source 2) | redzambala.com/hinduism-scriptur…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Anuradha Paduwal - Shri Kali Sahastranam Stotram ( Shri Mahakali Stuti )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkAlIsahasranAmastotram

{|| shrIkAlIsahasranAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH | OM shrIgurubhyo namaH |
kathito.ayaM mahAmantraH sarvamantrottamottamaH |
yamAsAdya mayA prAptamaishvaryapadamuttamam || 1||

saMyuktaH parayA bhaktyA yathoktavidhinA bhavAn |
kurutAmarchanaM devyAH trailokyavijigIShayA || 2||

shrIparashurAma uvAcha
prasanno yadi me devaH parameshaH purAtanaH |
rahasyaM parayA devyAH kRRipayA kathaya prabho || 3||

yathArchanaM vinA homaM vinA nyAsaM vinAbalim |
vinA gandhaM vinA puShpaM vinA nityoditakriyA || 4||

prANAyAmaM vinA dhyAnaM vinA bhUtavishodhanam |
vinA jApyaM vinA dAnaM vinA kAlI prasIdati || 5||

shrIsha~Nkara uvAcha |
pRRiShTaM tvayoktamaM prAj~na bhRRiguvaMshavivardhanam |
bhaktAnAmapi bhakto.asi tvamevaM sAdhayiShyasi || 6||

devIM dAnavakoTighnIM lIlayA rudhirapriyAm |
sadA stotrapriyAmugrAM kAmakautukalAlasAm || 7||

sarvadA.a.anandahRRidayAM vAsavyAsaktamAnasAm |
mAdhvIkamatsyamAMsAdirAgiNIM rudhirapriyAm || 8||

shmashAnavAsinIM pretagaNanRRityamahotsavAm |