Kali Sahasranama Stotram 2कालीसहस्रनामस्तोत्रम् 2 కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ 2 காலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 કાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 2 কালীসহস্রনামস্তোত্রম্ 2 କାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 കാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : Bruhannila Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Sahasranama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kAlIsahasranAmastotram bRRihannIlatantrArgatam

{|| kAlIsahasranAmastotram bRRihannIlatantrArgatam ||}
shrIdevyuvAcha |
pUrvaM hi sUchitaM deva kAlInAmasahasrakam |
tadvadasva mahAdeva yadi sneho.asti mAM prati || 22-1||

shrIbhairava uvAcha |
tantre.asmin parameshAni kAlInAmasahasrakam |
shRRiNuShvaikamanA devi bhaktAnAM prItivarddhanam || 22-2||

OM asyAH shrIkAlIdevyA nAmnaH mantrasahasranAmastotrasya
mahAkAlabhairava RRiShiH | anuShTup ChandaH | shrIkAlI devatA |
krIM bIjaM | hUM shaktiH | hrIM kIlakaM | dharmArthakAmamokShArthe viniyogaH ||

kAlikA kAmadA kullA bhadrakAlI gaNeshvarI |
bhairavI bhairavaprIta bhavAnI bhavamochinI || 22-3||

kAlarAtrirmahArAtrirmoharAtrishcha mohinI |
mahAkAlaratA sUkMsA kaulavrataparAyaNA || 22-4||

komalA~NgI karAlA~NgI kamanIyA varA~NganA |
gandhachandanadigdhA~NgI satI sAdhvI pativratA || 22-5||

kAkinI varNarUpA cha mahAkAlakuTumbinI |
kAmahantrI kAmakalA kAmavij~nA mahodayA || 22-6||

kAntarUpA mahAlakShmirmahAkAlasvarUpiNI |
kulInA kulasarvasvA kulavartmapradarshikA || 22-7||

kularUpA chakorAkShI shrIdurgA durganAshinI |