Kalki Stavamकल्किस्तवः కల్కిస్తవః கல்கிஸ்தவஃ ಕಲ್ಕಿಸ್ತವಃ કલ્કિસ્તવઃ কল্কিস্তবঃ କଲ୍କିସ୍ତଵଃ കല്കിസ്തവഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Kalki
Source : Kalki Puranam
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kalki Stavam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stavam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kalkistavaH

{|| kalkistavaH ||}
shrIgaNeshAya namaH |
rAjAna UchuH | gadyAni | jaya jaya nijamAyayA
kalpitAsheShavisheShakalpanApariNAmajalAplutalokatrayopakAraNamAkalayamanumanishamya
pUritamavijanAvijanAvirbhUtamahAmInasharIra tvaM
nijakRRitadharmasetusaMrakShaNakRRitAvatAraH || 1||

punariha jaladhimathanAdRRitadevadAnavagaNAnAM
mandarAchalAnayanavyAkulitAnAM sAhAyyenAdRRitachittaH |
parvatoddharaNAmRRitaprAshanarachanAvatAraH kUrmAkAraH prasIda
paresha tvaM dInanRRipANAm || 2||

punariha ditijabalaparilaMghitavAsavasUdanAdRRita
jitabhuvanaparAkramahiraNyAkShanidhana
pRRithivyuddharaNasa~NkalpAbhiniveshena dhRRitakolAvatAra pAhi naH || 3||

punariha tribhuvanajayino mahAbalaparAkramasya
hiraNyakashyaporarditAnAM devavarANAM bhayabhItAnAM
kalyANAya ditisutavadhaprepsurbrahmaNo varadAnAdavadhyasta na
shastrAstrArAtridivAsvargamartyapAtAlatale
devagandharvakinnaranaranAgairiti vichintya naraharirUpeNa
nakhAgrabhinnoruM daShTadantachChadaM tyaktAsuM kRRitavAnasi || 4||

punariha trijagajjayino baleH satre shakrAnujo baTuvAmano
daityasaMmohanAya tripadabhUmiyA~nchAchChalena