Kalki Stotramकल्किस्तोत्रम् కల్కిస్తోత్రమ్ கல்கிஸ்தோத்ரம் ಕಲ್ಕಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ કલ્કિસ્તોત્રમ્ কল্কিস্তোত্রম্ କଲ୍କିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കല്കിസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sushatha
Deity : Maha Vishnu > Kalki
Source : Kalki Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kalki Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kalki Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kalkistotram

{|| kalkistotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
sushAntovAcha |
jaya hare.amarAdhIshasevitaM tava padAMbujaM bhUribhUShaNam |
kuru mamAgrataH sAdhusatkRRitaM tyaja mahAmate mohamAtmanaH || 1||

tava vapurjagadrUpasampadA virachitaM satAM mAnase sthitam |
ratipatermano mohadAyakaM kuru vicheShTitaM kAmalaMpaTam || 2||

tava yashojagachChokanAshakaM mRRidukathAmRRitaM prItidAyakam |
smitasudhokShitaM chandravanmukhaM tava karotyalaM lokama~Ngalam || 3||

mama patistvayaM sarvadurjayo yadi tavApriyaM karmaNA.a.acharet |
jahi tadAtmanaH shatrumudyataM kuru kRRipAM na chedIdRRigIshvaraH || 4||

mahadahaMyutaM pa~nchamAtrayA prakRRitijAyayA nirmitaM vapuH |
tava nirIkShaNAllIlayA jagatsthitilayodayaM brahmakalpitam || 5||

bhUviyanmarudvAritejasAM rAshibhiH sharIrendriyAshritaiH |
triguNayA svayA mAyayA vibho kuru kRRipAM bhavatsevanArthinAm || 6||

tava guNAlayaM nAma pAvanaM kalimalApahaM kIrtayanti ye |
bhavabhayakShayaM tApatApitA muhuraho janAH saMsaranti no || 7||

tava januH satAM mAnavardhanaM jinakulakShayaM devapAlakam |
kRRitayugArpakaM dharmapUrakaM kalikulAntakaM shaM tanotu me || 8||

mama gRRihaM patiputranaptRRikaM gajarathairdhvajaishchAmarairdhanaiH |
maNivarAsanaM satkRRitiM vinA tava padAbjayoH shobhayanti kim || 9||