kamakshi Stotram 3कामाक्षिस्तोत्रम् 3 ( श्रीमद् आदिशङ्कराचर्यविरचितं ) కామాక్షిస్తోత్రమ్ 3 ( శ్రీమద్ ఆదిశఙ్కరాచర్యవిరచితం ) காமாக்ஷிஸ்தோத்ரம் 3 ( ஶ்ரீமத் ஆதிஶங்கராசர்யவிரசிதஂ ) ಕಾಮಾಕ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 ( ಶ್ರೀಮದ್ ಆದಿಶಙ್ಕರಾಚರ್ಯವಿರಚಿತಂ ) કામાક્ષિસ્તોત્રમ્ 3 ( શ્રીમદ્ આદિશઙ્કરાચર્યવિરચિતં ) কামাক্ষিস্তোত্রম্ 3 ( শ্রীমদ্ আদিশঙ্করাচর্যবিরচিতং ) କାମାକ୍ଷିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 3 ( ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆଦିଶଙ୍କରାଚର୍ଯଵିରଚିତଂ ) കാമാക്ഷിസ്തോത്രമ് 3 ( ശ്രീമദ് ആദിശങ്കരാചര്യവിരചിതം )

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Kamakshi
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ kamakshi Stotram 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kamakshi Stotram 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | greenmesg.org/mantras_slokas/dev…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkAmAkShIstotram 3

{|| shrI kAmAkShIstotram 3 ||}
kalpAnokahapuShpajAlavilasannIlAlakAM mAtRRikAM
kAntAM ka~njadalekShaNAM kalimalapradhvaMsinIM kAlikAm |
kA~nchInUpurahAradAmasubhagAM kA~nchIpurInAyikAM
kAmAkShIM karikumbhasannibhakuchAM vande maheshapriyAm || 1||

kAshAbhAMshukabhAsurAM pravilasatkoshAtakIsannibhAM
chandrArkAnalalochanAM suruchirAla~NkArabhUShojjvalAm |
brahmashrIpativAsavAdimunibhiH saMsevitA~NghridvayAM
kAmAkShIM gajarAjamandagamanAM vande maheshapriyAm || 2||

aiM klIM sauriti yAM vadanti munayastattvArtharUpAM parAM
vAchAM AdimakAraNaM hRRidi sadA dhyAyanti yAM yoginaH |
bAlAM phAlavilochanAM navajapAvarNAM suShumnAshritAM
kAmAkShIM kalitAvataMsasubhagAM vande maheshapriyAm || 3||

yatpAdAmbujareNuleshaM anishaM labdhvA vidhatte vidhir-
vishvaM tat paripAti viShNurakhilaM yasyAH prasAdAchchiram |
rudraH saMharati kShaNAt tad akhilaM yanmAyayA mohitaH
kAmAkShIM atichitrachArucharitAM vande maheshapriyAm || 4||

sUkShmAt sUkShmatarAM sulakShitatanuM kShAntAkSharairlakShitAM
vIkShAshikShitarAkShasAM tribhuvanakShema~NkarIM akShayAm |
sAkShAllakShaNalakShitAkSharamayIM dAkShAyaNIM sakShiNIM var sAkShiNIM
kAmAkShIM shubhalakShaNaiH sulalitAM vande maheshapriyAm || 5||