Kamalapatya Ashtakamकमलापत्यष्टकम् కమలాపత్యష్టకమ్ கமலாபத்யஷ்டகம் ಕಮಲಾಪತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ કમલાપત્યષ્ટકમ્ কমলাপত্যষ্টকম্ କମଲାପତ୍ଯଷ୍ଟକମ୍ കമലാപത്യഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Paramahamsa Brahmananda
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamalapatya Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kamalApatyaShTakam

{|| kamalApatyaShTakam ||}
bhujagatalpagataM ghanasundaraM garuDavAhanamambujalochanam |
nalinachakragadAkaramavyayaM bhajata re manujAH kamalApatim || 1||

alikulAsitakomalakuntalaM vimalapItadukUlamanoharam |
jaladhijAshritavAmakalevaraM bhajata re manujAH kamalApatim || 2||

kimu japaishcha tapobhirutAdhvarairapi kimuttamatIrthaniShevaNaiH |
kimuta shAstrakadaMbavilokanaiH bhajata re manujAH kamalApatim || 3||

manujadehamimaM bhuvi durlabhaM samadhigamya surairapi vA~nChitam |
viShayalaMpaTatAmapahAya vai bhajata re manujAH kamalApatim || 4||

na vanitA na suto na sahodaro na hi pitA jananI na cha bAndhavAH |
vrajati sAkamanena janena vai bhajata re manujAH kamalApatim || 5||

sakalameva chalaM sacharAcharaM jagadidaM sutarAM dhanayauvanam |
samavalokya vivekadRRishA drutaM bhajata re manujAH kamalApatim || 6||

vividharogayutaM kShaNabha~NguraM paravashaM navamArgamalAkulam |
parinirIkShya sharIramidaM svakaM bhajata re manujAH kamalApatim || 7||

munivarairanishaM hRRidi bhAvitaM shivaviri~nchimahendranutaM sadA |
maraNajanmajarAbhayamochanaM bhajata re manujAH kamalApatim || 8||

haripadAShTakametadanuttamaM paramahaMsajanena samIritam |
paThati yastu samAhitachetasA vrajati viShNupadaM sa naro dhruvaM || 9||

iti shrImatparamahaMsasvAmibrahmAnandavirachitaM kamalApatyaShTakaM samAptaM||