Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotramकेतुपञ्चविंशतिनामस्तोत्रम् కేతుపఞ్చవింశతినామస్తోత్రమ్ கேதுபஞ்சவிஂஶதிநாமஸ்தோத்ரம் ಕೇತುಪಞ್ಚವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કેતુપઞ્ચવિંશતિનામસ્તોત્રમ્ কেতুপঞ্চবিংশতিনামস্তোত্রম্ କେତୁପଞ୍ଚଵିଂଶତିନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കേതുപഞ്ചവിംശതിനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Ketu
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Pancha Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | hindupedia.com/en/Sri_Kethu_Stot…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ketupa~nchaviMshatinAmastotram

{|| ketupa~nchaviMshatinAmastotram ||}
ketuH kAlaH kalayitA dhUmraketurvivarNakaH |
lokaketurmahAketuH sarvaketurbhayapradaH || 1||

raudro rudrapriyo rudraH krUrakarmA sugandhadhRRik |
palAshadhUmasaMkAshashchitrayaj~nopavItadhRRik || 2||

tArAgaNavimardI cha jaimineyo grahAdhipaH |
gaNeshadevo vighnesho viSharogArtinAshanaH || 3||

pravrajyAdo j~nAnadashcha tIrthayAtrApravartakaH |
pa~nchaviMshatinAmAni ketoryaH satataM paThet || 4||

tasya nashyati bAdhA cha sarvaketuprasAdataH |
dhanadhAnyapashUnAM cha bhaved vRRiddhirna saMshayaH || 5||

|| iti shrIskandapurANe ketoH pa~nchaviMshatinAmastotraM saMpUrNam ||

Encoded and proofread by Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org