Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 1 కృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ 1 கஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 1 ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 કૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ 1 কৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ 1 କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 കൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Pancharatra
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Krishna Ashtottara Shatanaama stotram"

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIkRRiShNAShTottarashatanAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
OM asya shrIkRRiShNAShTottarashatanAmastotrasya shrIsheSha RRiShiH,
anuShTup-ChandaH, shrIkRRiShNo devatA, shrIkRRiShNaprItyarthe
shrIkRRiShNAShTottarashatanAmajape viniyogaH |
shrIsheSha uvAcha |
OM shrIkRRiShNaH kamalAnAtho vAsudevaH sanAtanaH |
vAsudevAtmajaH puNyo lIlAmAnuShavigrahaH || 1||

shrIvatsakaustubhadharo yashodAvatsalo hariH |
chaturbhujAttachakrAsigadAsha~NkhAmbujAyudhaH || 2||

devakInandanaH shrIsho nandagopapriyAtmajaH |
yamunAvegasaMhArI balabhadrapriyAnujaH || 3||

pUtanAjIvitaharaH shakaTAsurabha~njanaH |
nandavrajajanAnandI sachchidAnandavigrahaH || 4||

navanItanavAhArI muchukundaprasAdakaH |
ShoDashastrIsahasreshastribha~Ngo madhurAkRRitiH || 5||

shukavAgamRRitAbdhIndurgovindo govidAmpatiH |
vatsapAlanasa~nchArI dhenukAsurabha~njanaH || 6||

tRRiNIkRRitatRRiNAvarto yamalArjunabha~njanaH |
uttAlatAlabhettA cha tamAlashyAmalAkRRitiH || 7||

gopIgopIshvaro yogI sUryakoTisamaprabhaH |