Krishna Dwadasa Manjariकृष्णद्वादशमञ्जरी కృష్ణద్వాదశమఞ్జరీ கஷ்ணத்வாதஶமஞ்ஜரீ ಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶಮಞ್ಜರೀ કૃષ્ણદ્વાદશમઞ્જરી কৃষ্ণদ্বাদশমঞ্জরী କୃଷ୍ଣଦ୍ଵାଦଶମଞ୍ଜରୀ കൃഷ്ണദ്വാദശമഞ്ജരീ

Stotram Info:

Author : Sridhara Venkatesa Dikshitar
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Dwadasa Manjari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasa Manjari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNadvAdashama~njarI

{|| shrIkRRiShNadvAdashama~njarI ||}
|| shrI shrIdharaveMkaTeshAryeNa kRRitA ||
durAshAndho-.amuShminviShaya-visarAvartajaThare
tRRiNachChanne kUpe tRRiNakabalalubdhaH pashuriva |
patitvA khidye.asAvagatirita uddhRRitya kalayeH
kadA mAM kRRiShNa tvatpadakamalalAbhena sukhitam || 1||

kathaMchi-dyachchitte kamalabhava-kAmAntakamukhAH
vahanto majjanti svaya-manavadhau harShajaladhau |
Vkva taddivya-shrImachcharaNakamalaM kRRiShNa bhavataH
kva chAhaM tatrehA mama shuna ivA-khaNDalapade || 2||

durApastvaM kRRiShNa smarahara-mukhAnAM tadapi te
kShatiH kA kAruNyA-dagatiriti mAM lAlayasi chet |
prapashyan rathyAyAM shishu-magati-muddAmaruditaM
na samrADapya~Nge dadhadurudayassAntvayati kim || 3||

pratishvAsaM netuM prayatanadhurINaH pitRRipatiH
vipattInAM vyaktaM viharaNamidaM tu pratipadam |
tathA heyavyUhA tanuriyamihA-thApybhirame
hatAtmA kRRiShNaitAM kumati-mapahanyA mama kadA || 4||

vidhIshArAdhyastvaM praNaya-vinayAbhyAM bhajasi yAn
priyaste yatsevI vimata itarasteShu tRRiNadhIH |
kimanya-tsarvApi tvadanabhimataiva sthitiraho