Krishna Dwadasanama Stotramकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् కృష్ణద్వాదశనామస్తోత్రమ్ கஷ்ணத்வாதஶநாமஸ்தோத்ரம் ಕೃಷ್ಣದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કૃષ્ણદ્વાદશનામસ્તોત્રમ્ কৃষ্ণদ্বাদশনামস্তোত্রম্ କୃଷ୍ଣଦ୍ଵାଦଶନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കൃഷ്ണദ്വാദശനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Mahabharat
Stotram Type : Dwadasa Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Dwadasanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…
2 : Meaning In English (source 2) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ashit Desai - Shri Krishna Dwadashnaam Stotram ( Himalayan Chants 2 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ashit Desai Himalayan Chants 2 Shri Krishna Dwadashnaam Stotram 12 ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Krishna Dvaadashanaama stotram"

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNadvAdashanAmastotram

{|| shrIkRRiShNadvAdashanAmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shrIkRRiShNa uvAcha |
kiM te nAmasahasreNa vij~nAtena tavA.arjuna |
tAni nAmAni vij~nAya naraH pApaiH pramuchyate || 1||

prathamaM tu hariM vindyAd dvitIyaM keshavaM tathA |
tRRitIyaM padmanAbhaM cha chaturthaM vAmanaM smaret || 2||

pa~nchamaM vedagarbhaM tu ShaShThaM cha madhusUdanam |
saptamaM vAsudevaM cha varAhaM chA.aShTamaM tathA || 3||

navamaM puNDarIkAkShaM dashamaM tu janArdanam |
kRRiShNamekAdashaM vindyAd dvAdashaM shrIdharaM tathA || 4||

etAni dvAdasha nAmAni viShNuprokte vidhIyate |
sAyaM-prAtaH paThennityaM tasya puNyaphalaM shRRiNu || 5||

chAndrAyaNa-sahasrANi kanyAdAnashatAni cha |
ashvamedhasahasrANi phalaM prApnotyasaMshayaH || 6||

amAyAM paurNamAsyAM cha dvAdashyAM tu visheShataH |
prAtaHkAle paThennityaM sarvapApaiH pramuchyate || 7||

|| iti shrImanmahAbhArate.araNyaparvaNi kRRiShNadvAdashanAmastotraM sampUrNam ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com.