Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham )कृष्णकवचम् अथवा त्रैलोक्यविजयं नामकवचम् కృష్ణకవచమ్ అథవా త్రైలోక్యవిజయం నామకవచమ్ கஷ்ணகவசம் அதவா த்ரைலோக்யவிஜயஂ நாமகவசம் ಕೃಷ್ಣಕವಚಮ್ ಅಥವಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮಕವಚಮ್ કૃષ્ણકવચમ્ અથવા ત્રૈલોક્યવિજયં નામકવચમ્ কৃষ্ণকবচম্ অথবা ত্রৈলোক্যবিজযং নামকবচম্ କୃଷ୍ଣକଵଚମ୍ ଅଥଵା ତ୍ରୈଲୋକ୍ଯଵିଜଯଂ ନାମକଵଚମ୍ കൃഷ്ണകവചമ് അഥവാ ത്രൈലോക്യവിജയം നാമകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Kavacham ( Or Trailokya Vijaya Kavacham ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNa athavA trailokyavijayaM nAmakavacham

{|| shrIkRRiShNa athavA trailokyavijayaM nAmakavacham ||}
nArada uvAcha ||

bhagava~nChrotumichChAmi kiM mantraM bhagavAnharaH |
kRRipayA-.adAt parashurAmAya stotraM cha varma cha || 1||

kovA.asya mantrasyArAdhyaH kiM phalaM kavachasya cha |
stavanasya phalaM kiM vA tadbhavAnvaktumarhasi || 2||

nArAyaNa uvAcha ||

mantrArAdhyo hi bhagavAn paripUrNatamaH svayam |
golokanAthaH shrIkRRiShNo gopa-gopIshvaraH prabhuH || 3||

trailokyavijayaM nAma kavachaM paramAdbhutam |
stavarAjaM mahApuNyaM bhUtiyoga-samudbhavam || 4||

mantraM kalpataruM nAma sarvakAma-phalapradam |
dadau parashurAmAya ratnaparvata-sannidhau || 5||

svayaMprabhA-nadItIre pArijAta-vanAntare |
Ashrame lokadevasya mAdhavasya cha sannidhau || 6||

mahAdeva uvAcha ||

vatsAgachCha mahAbhAga bhRRiguvaMsha-samudbhava |
putrAdhiko.asi premNA me kavachagrahaNaM kuru || 7||

shRRiNu rAma pravakShyAmi brahmANDe paramAdbhutam |
trailokyavijayaM nAma shrIkRRiShNasya jayAvaham || 8||

shrIkRRiShNena purA dattaM goloke rAdhikAshrame |