Krishna Sahasranama Stotram 2कृष्णसहस्रनामस्तोत्रम् 2 కృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ 2 கஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 કૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 2 কৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্ 2 କୃଷ୍ଣସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 കൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNasahasranAmastotra

{|| shrIkRRiShNasahasranAmastotra ||}
shrImadrukmimahIpAlavaMsharakShAmaNiH sthiraH |
rAjA hariharaH kShoNIM rakShatyambudhimekhalAm |1||

sa rAjA sarvatantraj~naH samabhyarchya varapradam |
devaM shriyaH patiM stutyA samastaudvedaveditam || 2||

tasya hRRiShTAshayaH stutyA viShNurgopAMganAvRRitaH |
sa piMChashyAmalaM rUpaM piMChottaMsamadarshayat || 3||

sa punaH svAtmavinyastachittaM hariharaM nRRipam |
abhiShichya kRRipAvarShairabhAShata kRRitAMjalim || 4||

shrIbhagavAnuvAcha |
mAmavehi mahAbhAga kRRiShNaM kRRityavidAM vara |
puraHsthito.asmi tvadbhaktyA pUrNAssantu manorathAH || 5||

saMrakShaNAya shiShTAnAM duShTAnAM shikShaNAya cha |
samRRiddhyai vedadharmANAM mamAMshatvamihoditaH || 6||

rAjannAmasahasreNa rAmo nAmnAM stutastvayA |
so.ahaM sarvavido tasmAtprasanno.asmi visheShataH || 7||

mAmapi tvaM mahAbhAga madIyacharitAtmanA |
samprINaya sahasreNa nAmnAM sarvArthadAyinAm || 8||

parAshareNa muninA vyAsenAmnAyardashinA |
svAtmabhAjA shukenApi sUkte.apyetadvibhAvitam || 9||

taM hi tvamanusandhehi sahasrashirasaM prabhum |