Krishna Sahasranama Stotram 3कृष्णसहस्रनाम स्तोत्रम् 3 కృష్ణసహస్రనామ స్తోత్రమ్ 3 கஷ்ணஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 3 ಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 કૃષ્ણસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ 3 কৃষ্ণসহস্রনাম স্তোত্রম্ 3 କୃଷ୍ଣସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 3 കൃഷ്ണസഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് 3

Stotram Info:

Author : Garga Rishi
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Garga Samhita
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gargasaMhitAntargataM shrIkRRiShNasahasranAmam

{|| gargasaMhitAntargataM shrIkRRiShNasahasranAmam ||}
garga uvAcha
athograseno nRRipatiH putrasyAshAM visRRijya cha |
vyAsaM paprachCha sandehaM j~nAtvA vishvaM manomayam || 1||

ugrasena uvAcha
brahman kena prakAreNa hitvA cha jagataH sukham |
bhajet kRRiShNaM paraMbrahma tanme vyAkhyAtumarhasi || 2||

vyAsa uvAcha
tvadagre kathayiShyAmi satyaM hitakaraM vachaH |
ugrasena mahArAja shRRiNuShvaikAgramAnasaH || 3||

sevanaM kuru rAjendra rAdhAshrIkRRiShNayoH param |
nityaM sahasranAmabhyAmubhayorbhaktitaH kila || 4||

sahasranAma rAdhAyA vidhirjAnAti bhUpate |
sha~Nkaro nAradashchaiva kechidvai chAsmadAdayaH || 5||

ugrasena uvAcha
rAdhikAnAmasAhasraM nAradAchcha purA shrutam |
ekAnte divyashibire kurukShetre ravigrahe || 6||

na shrutaM nAmasAhasraM kRRiShNasyAkliShTakarmaNaH |
vada tanme cha kRRipayA yena shreyo.ahamApnuyAm || 7||

garga uvAcha
shrutvograsenavachanaM vedavyAso mahAmuniH |