Krishna Stotram ( By Brahma ) 1कृष्णस्तोत्रं ( ब्रह्मारचित ) కృష్ణస్తోత్రం ( బ్రహ్మారచిత ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ப்ரஹ்மாரசித ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಬ್ರಹ್ಮಾರಚಿತ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( બ્રહ્મારચિત ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( ব্রহ্মারচিত ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ବ୍ରହ୍ମାରଚିତ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ബ്രഹ്മാരചിത )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotra brahmArachita

{|| shrIkRRiShNastotra brahmArachita ||}
shrI gaNeshAya namaH |
brahmovAcha |
rakSha rakSha hare mAM cha nimagnaM kAmasAgare |
duShkIrtijalapUrNe cha duShpAre bahusa~NkaTe || 1||

bhaktivismRRitibIje cha vipatsopAnadustare |
atIva nirmalaj~nAnachakShuHprachChannakAraNe || 2||

janmormisa~Ngasahite yoShinnakraudhasa~Nkule |
ratisrotaHsamAyukte gambhIre ghora eva cha || 3||

prathamAmRRitarUpe cha pariNAmaviShAlaye |
yamAlayapraveshAya muktidvArAtivismRRitau || 4||

buddhyA taraNyA vij~nAnairuddharAsmAnataH svayam |
svayaM cha tva karNadhAraH prasIda madhusUdana || 5||

madvidhAH katichinnAtha niyojyA bhavakarmaNi |
santi vishvesha vidhayo he vishveshvara mAdhava || 6||

na karmakShetramevedaM brahmaloko.ayamIpsitaH |
tathApi na spRRihA kAme tvadbhaktivyavadhAyake || 7||

he nAtha karuNAsindho dInabandho kRRipAM kuru |
tvaM mahesha mahAj~nAtA duHsvapnaM mAM na darshaya || 8||

ityuktvA jagatAM dhAtA virarAma sanAtanaH |
dhyAyaM dhyAyaM matpadAbjaM shashvatsasmAra mAmiti || 9||