Krishna Stotram ( By Vasudeva )कृष्णस्तोत्रम् ( वसुदेवकृतं ) కృష్ణస్తోత్రమ్ ( వసుదేవకృతం ) கஷ்ணஸ்தோத்ரம் ( வஸுதேவகதஂ ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ವಸುದೇವಕೃತಂ ) કૃષ્ણસ્તોત્રમ્ ( વસુદેવકૃતં ) কৃষ্ণস্তোত্রম্ ( বসুদেবকৃতং ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଵସୁଦେଵକୃତଂ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രമ് ( വസുദേവകൃതം )

Stotram Info:

Author : Vasudeva
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Vasudeva ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Vasudev Krut ShriKrishna Stotra

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM vasudevakRRitaM brahmavaivartapurANAntargatam

{|| shrIkRRiShNastotraM vasudevakRRitaM brahmavaivartapurANAntargatam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
vasudeva uvAcha --
tvAmatIndriyamavyaktamakSharaM nirguNaM vibhum |
dhyAnAsAdhyaM cha sarveShAM paramAtmAnamIshvaram || 1||

svechChAmayaM sarvarUpaM svechChArUpadharaM param |
nirliptaM paramaM brahma bIjarUpaM sanAtanam || 2||

sthUlAtsthUlataraM prAptamatisUkShmamadarshanam |
sthitaM sarvasharIreShu sAkShirUpamadRRishyakam || 3||

sharIravantaM saguNamasharIraM guNotkaraM |
prakRRitiM prakRRitIshaM cha prAkRRitaM prakRRiteH param || 4||

sarveshaM sarvarUpaM cha sarvAntakaramavyayam |
sarvAdhAraM nirAdhAraM nirvyUhaM staumi kiM vibhum || 5||

anantaH stavane.ashakto.ashaktA devI sarasvatI |
yaM vA stotumashaktashcha pa~nchavaktraH ShaDAnanaH || 6||

chaturmukho vedakartA yaM stotumakShamaH sadA |
gaNesho na samarthashcha yogIndrANAM gurorguruH || 7||

RRiShayo devatAshchaiva munIndramanumAnavAH |
svapne teShAmadRRishyaM cha tvAmevaM kiM stuvanti te || 8||

shrutayaH stavane.ashaktAH kiM stuvanti vipashchitaH |
vihAyaivaM sharIraM cha bAlo bhavitumarhasi || 9||