Krishna Stotram ( By Indra )कृष्णस्तोत्रं ( इन्द्ररचितम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( ఇన్ద్రరచితమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( இந்த்ரரசிதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಇನ್ದ್ರರಚಿತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( ઇન્દ્રરચિતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( ইন্দ্ররচিতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଇନ୍ଦ୍ରରଚିତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ഇന്ദ്രരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Indra
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Indra ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Indra Krut ShriKrishna Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM indrarachitam

{|| shrIkRRiShNastotraM indrarachitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
indra uvAcha |
akSharaM paramaM brahma jyotIrUpaM sanAtanam |
guNAtItaM nirAkAraM svechChAmayamanantajam || 1||

bhaktadhyAnAya sevAyai nAnArUpadharaM varam |
shuklaraktapItashyAmaM yugAnukramaNena cha || 2||

shuklatejaHsvarUpaM cha satye satyasvarUpiNam |
tretAyAM ku~NkumAkAraM jvalantaM brahmatejasA || 3||

dvApare pItavarNaM cha shobhitaM pItavAsasA |
kRRiShNavarNaM kalau kRRiShNaM paripUrNatamaM prabhum || 4||

navadhArAdharotkRRiShTashyAmasundaravigraham |
nandaikanandanaM vande yashodAnandanaM prabhum || 5||

gopikAchetanaharaM rAdhAprANAdhikaM param |
vinodamuralIshabdaM kurvantaM kautukena cha || 6||

rUpeNApratimenaiva ratnabhUShaNabhUShitam |
kandarpakoTisaundaryaM vibhrataM shAntamIshvaram || 7||

krIDantaM rAdhayA sArdhaM vRRindAraNye cha kutrachit |
kRRitrachinnirjane.araNye rAdhAvakShaHsthalasthitam || 8||

jalakrIDAM prakurvantaM rAdhayA saha kutrachit |
rAdhikAkabarIbhAraM kurvantaM kutrachidvane || 9||