Krishna Stotram ( By Mohini )कृष्णस्तोत्रम् ( मोहिनीरचितम् ) కృష్ణస్తోత్రమ్ ( మోహినీరచితమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரம் ( மோஹிநீரசிதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಮೋಹಿನೀರಚಿತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રમ્ ( મોહિનીરચિતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রম্ ( মোহিনীরচিতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ମୋହିନୀରଚିତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രമ് ( മോഹിനീരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Mohini
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Mohini ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM mohinIrachitam

{|| shrIkRRiShNastotraM mohinIrachitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
mohinyuvAcha |
sarvendriyANAM pravaraM viShNoraMshaM cha mAnasam |
tadeva karmaNAM bIjaM tadudbhava namo.astu te || 1||

svayamAtmA hi bhagavAn j~nAnarUpo maheshvaraH |
namo brahman jagatsraShTastadudbhava namo.astu te || 2||

sarvAjita jagajjetarjIvajIva manohara |
ratibIja ratisvAmin ratipriya namo.astu te || 3||

shashvadyoShidadhiShThAna yoShitprANAdhikapriya |
yoShidvAhana yoShAstra yoShidbandho namo.astu te || 4||

patisAdhyakarAsheSharUpAdhAra guNAshraya |
sugandhivAtasachiva madhumitra namo.astu te || 5||

shashvadyonikRRitAdhAra strIsandarshanavardhana |
vidagdhAnAM virahiNAM prANAntaka namo.astu te || 6||

akRRipA yeShu te.anarthaM teShAM j~nAnaM vinAshanam |
anUharUpabhakteShu kRRipAsindho namo.astu te || 7||

tapasvinAM cha tapasAM vighnabIjAya lIlayA |
manaH sakAmaM muktAnAM kartuM shaktaM namo.astu te || 8||

tapaHsAdhyastathA.a.arAdhyaH sadaivaM pA~nchabhautikaH |
pa~nchendriyakRRitAdhAra pa~nchabANa namo.astu te || 9||