Krishna Stotram ( By Narada Rishi )कृष्णस्तोत्रं ( श्रीनारदरचितम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( శ్రీనారదరచితమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ஶ்ரீநாரதரசிதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶ್ರೀನಾರದರಚಿತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( શ્રીનારદરચિતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( শ্রীনারদরচিতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶ୍ରୀନାରଦରଚିତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ശ്രീനാരദരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Pancharatra
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narada Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM shrInAradarachitam

{|| shrIkRRiShNastotraM shrInAradarachitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
vande navaghanashyAmaM pItakausheyavAsasam |
sAnandaM sundaraM shuddhaM shrIkRRiShNaM prakRRiteH param || 1||

rAdheshaM rAdhikAprANavallabhaM ballavIsutam |
rAdhAsevitapAdAbjaM rAdhAvakShaHsthalasthitam || 2||

rAdhAnugaM rAdhikeShTaM rAdhApahRRitamAnasam |
rAdhAdhAraM bhavAdhAraM sarvAdhAraM namAmi tam || 3||

rAdhAhRRitpadmamadhye cha vasantaM santataM shubham |
rAdhAsahacharaM shashvadrAdhAj~nAparipAlakam || 4||

dhyAyante yogino yogAn siddhAH siddheshvarAshcha yam |
taM dhyAyet satataM shuddhaM bhagavantaM sanAtanam || 5||

sevante satataM santo brahmeshasheShasaj~nakAH |
sevante nirguNaM brahma bhagavantaM sanAtanam || 6||

nirliptaM cha nirIhaM cha paramAtmAnamIshvaram |
nityaM satyaM cha paramaM bhagavantaM sanAtanam || 7||

yaM sRRiShTerAdibhUtaM cha sarvabIjaM parAtparam |
yoginastaM prapadyante bhagavantaM sanAtanam || 8||

bIjaM nAnAvatArANAM sarvakAraNakAraNam |
vedAvedyaM vedabIjaM vedakAraNakAraNam || 9||

yoginastaM prapadyante bhagavantaM sanAtanam |