Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantraकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरात्म्को मन्त्रः కృష్ణస్య ద్వావింశత్యక్షరాత్మ్కో మన్త్రః கஷ்ணஸ்ய த்வாவிஂஶத்யக்ஷராத்ம்கோ மந்த்ரஃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದ್ವಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮ್ಕೋ ಮನ್ತ್ರಃ કૃષ્ણસ્ય દ્વાવિંશત્યક્ષરાત્મ્કો મન્ત્રઃ কৃষ্ণস্য দ্বাবিংশত্যক্ষরাত্ম্কো মন্ত্রঃ କୃଷ୍ଣସ୍ଯ ଦ୍ଵାଵିଂଶତ୍ଯକ୍ଷରାତ୍ମ୍କୋ ମନ୍ତ୍ରଃ കൃഷ്ണസ്യ ദ്വാവിംശത്യക്ഷരാത്മ്കോ മന്ത്രഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Dvavinshatyaksharo Mantra In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNasya dvAviMshatyakSharAtmko mantraH

{|| shrIkRRiShNasya dvAviMshatyakSharo mantroH ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shaunaka uvAcha |
kaM mantraM bAlakaH prApa kumAreNa cha dhImatA |
dattaM paraM shrIhareshcha tadbhavAn vaktumarhati || 1||

sautiruvAcha |
kRRiShNena datto goloke kRRipayA brahmaNe purA |
dvAviMshatyakSharo mantro vedeShu cha sudurlabhaH || 2||

taM cha brahmA dadau bhaktyA kumArAya cha dhImate |
kumAreNa sa dattashcha mantrashcha shishave dvija || 3||

OM shrIM namo bhagavate rAsamaNDaleshvarAya |
shrIkRRiShNAya svAheti cha mantro.ayaM kalpapAdayaH || 4||

mahApuruShastotraM cha pUrvoktaM kavachaM cha yat |
asyaupayogikaM dhyAnaM sAmavedoktameva cha || 5||

tejomaNDalarUpe cha sUryakoTisamaprabhe |
yogibhirvA~nChitaM dhyAne yogaiH siddhagaNaiH suraiH || 6||

dhyAyante vaiShNavA rUpaM tadabhyantarasannidhau |
atIvakamanIyAnirvachanIyaM manoharam || 7||

navInajaladashyAmaM sharatpa~Nkajalochanam |
sharatpArvaNachandrAsyaM pakvavimbAdhikAdharam || 8||

muktApa~Nktivinindyekadantapa~Nktimanoharam |